triangelsymbol
nr 33

Kan teosofin definieras?

Teosofins styrka ligger i det faktum att den inte kan definieras. Den är gudarnas eller naturens visdom. Detta innebär att evolutionen i sitt långsamma framåtskridande förlopp, kommer att föra med sig nya sanningar och nya aspekter på gamla sanningar. Dessa kommer definitivt att förhindra att det uppstår några som helst dogmer eller "entydiga definitioner". Om vi skulle ge en definition av teosofi, så skulle den bara innehålla ord från de som utarbetade denna definition. Definitionen skulle inte godtas av alla. Och skulle den accepteras av alla skulle detta innebära rörelsens dödsdom. Svaret på frågan "vad är teosofins utmärkande drag?", måste därför bli att den finns i varje enskild människas uppfattning av Sanningen. Det finns alltså inte en enda definition.

Om någon betraktar HPB:s skrifter som teosofins ofelbara orakel så går detta helt emot vad hon själv sa och uttryckte i sina skrifter. Dessa människor måste vara helt utan självständiga tankar, människor som aldrig kommer att påverka historen.

I det ögonblick Teosofiska Samfundet gört en klar och fast definition av teosofin markerar det början till dess undergång.

Eftersom teosofin utgör hela stommen till sanningen om människan och naturen, antingen det gäller den nu kända eller den som kommer att upptäckas i framtiden, så har den "förmågan att växa, förbättras och utvecklas" eftersom den blir allt tydligare för varje ny sanning som kommer fram. Men människans bestämda definitioner, dogmer, trosläror och trosbegrepp kommer aldrig någonsin att räknas in bland dessa sanningar.

WILLIAM Q JUDGE


"En teosof," säger Vaughan "är den som ger dig en teori om Gud eller Guds verk, som inte har en uppenbarelse utan sin egen inspiration som grund." Sett ur denna synvinkel måste varje stor tänkare och filosof, särkilt varje grundare av en ny religion, filosofisk skola eller sekt vara en teosof. Därför kan man säga, att teosofi och teosofer har funnits ända sedan den första glimten av gryende tanke fick människan att instinktivt söka olika sätt att uttrycka sina egna stälvständiga åsikter

HELENA BLAVATSKY.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23