triangelsymbol
nr 165

Karmalagen

Fråga: Utrycker varje enskilt liv enbart en fas eller grupp av karma?

Svar: Inte nödvändigtvis. Förändringar kan ske i det instrument vi har under ett liv som gör det lämpligt att ta emot en ny grupp av karma. Detta kan ske på två sätt: (a) genom tankens intensitet eller genom kraften av ett löfte som gör att vi tänker och handlar annorlunda, och (b) eller genom naturliga förändringar som beror på ett fullständigt uttömmande av de gamla orsakerna.

Fråga: Är kroppen och dess förhållanden området för karmalagens verkningar?

Svar. Karma har tre verksamhetsområden. (a) Kroppen och dess förhållanden  (b) förnuftet och intellektet; och (c) de psykiska och astrala planen. Eftersom kropp, förnuft och själ var och en för sig har förmåga till självständigt agerande, kan var och en av dessa oberoende av de andra, avverka vissa karmiska orsaker mer avlägset eller mer närliggande tidsmässigt för dess påbörjande, än de som är verksamma genom andra kanaler. 

Fråga: Finns det några varelser som går fria från karmalagen?

Svar: Nej, något sådant existerar över huvud taget inte. Karma påverkar alla ting och alla varelser, från den minsta förnimbara atom till den högsta varelsen. Det finns ingen punkt i det manifesterade universum som är undantaget dess svängningar, ty manifestering innebär verksamhet och verksamhet för med sig exakta resultat. Karma är den inneboende lagen, handlingsförmågan inom varje varelse oavsett gradskillnad; i varje enskilt fall står handlingsförmågan i samstämmighet med den grad av intelligens som uppnåtts. Universum är förkroppsligat Medvetande.  

Utdrag ur Frågor och Svar i "Teosofins Ocean" 
av ROBERT CROSBIE, kap XI,.sid 140.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23