triangelsymbol
nr 219

Karmaläran gäller alla

Rätt många personer, däribland en del teosofer, gör misstaget att tillämpa flera doktriner som är tillgängliga i teosofisk litteratur på endast en eller två skeden av en frågeställning eller på bara en sak i taget, och begränsar därmed regler som har universell tillämpning till enbart ett par områden, när istället alla dessa doktriner, som under lång tid funnits tillgängliga i Österlandet, ska tillämpas universellt. Till exempel gäller detta karmalagen. Några personer säger, "ja, vi tror på den", men tillämpar den endast på människor. De tänker endast på karma i dess relation till deras egna handlingar eller till mänsklighetens handlingar. De ser inte att karma påverkar inte bara dem och deras medmänniskor, utan också de största Mahatmorna. Dessa fullkomliga Varelser är inte befriade från karma; faktum är att man kan säga att de är mer bundna av den än vad vi andra är. Även om det sägs att de är ovanför karmalagen, så bör detta enbart tolkas på det viset att de har undgått Samsara hjulet (vilket betyder livs- och dödshjulet, eller återfödelser), och i den meningen befinner sig ovanför karma, och dessutom så finner vi dem ofta oförmögna att agera i ett givet fall. Varför? Om de har transcenderat karma, hur kan det då komma sig att de inte i något fall kan bryta lagen, eller handla på ett sätt som för oss verkar lämpligt i just den stunden? Varför kan de inte t.ex. när det gäller en chela, som under flera år har arbetat för dem och för deras syfte med en hög grad av osjälviskhet, ingripa och rädda honom från att plötsligt falla eller bli överväldigad av en fruktansvärd olycka; eller ingripa för att hjälpa eller leda en rörelse? Det är för att de själva har blivit en del av den stora karmalagen. Det är omöjligt för dem att ens lyfta ett finger.

[...] Karmalagen måste tillämpas på allting. Ingenting är undantaget denna. Den styr växtens vitala molekyler ända upp till Brahma själv. Tillämpa den sålunda på växt, djur och människoriket.

WILLIAM Q JUDGE

Utdrag ur Tillämpandet av teosofiska teorier
Bulletin nr 219, Februari 2009, Malmölogen 

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23