yantra1.gif (2187 bytes)
nr 269
 

Korrespondensernas Lag

”Korrespondensernas lag”, är ett större ämne än vi ofta anar; ändå vet vi alla något om korrespondenser genom enkla fakta i naturen – såsom spektrumets sju färger och skalans sju toner. Varje färg  i varje oktav korresponderar med samma färg i en annan oktav. Och vi ser bara ett visst antal  vibrationsgrader. Men ovan dem som vi kan uppfatta finns andra, som för oss är alltför fina att förnimma med våra fysiska sinnen och nedan dem är vibrationerna alltför grova för oss. Vi är som i mitten av ett stort område av möjliga förnimmelser och känner bara en del av det universum som vi lever i. Detsamma är sant om ljud. Från noten do upp till si korresponderar do med varje annan do i de sju oktaver som vi kan förnimma fysiskt men dessa sju oktaver är bara en del av alla naturens stora områden, både ovan och under oss. Genom hela naturen råder korrespondenser mellan det höga och låga, eftersom Livets stora Centrum av Medvetande och Förnimmelse är detsamma i varje varelse, av vilken grad som helst; därför att det är inifrån detta Centrum som all handling sker. Användandet av förmågan att handla, som är inneboende i detta Centrum, är orsaken till allt som manifesterats.

Teosofiska Speglingar
Korrespondensernas lag  #16
av Robert Crosbie
Bulletin nr 269
, September 2013, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23