triangelsymbol
nr 44

Kristus inom alla

Den nuvarande teosofiska rörelsens Första Syfte är ”att bilda en kärna av ett universellt broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg”. Det är sorgligt att behöva säga att det främsta hindret för förverkligandet av denna vackra dröm, utgörs av religiösa fördomar och antipatier. Den mera universella betydelsen av termen KRISTUS, som vi försökt delge här, och som klargörs på ett fullständigare sätt i teosofins läror, borde leda till att skapa ett starkare band och stärka relationerna mellan folk av olika religiösa sammanslutningar. Helena Blavatsky skriver i Isis Unveiled vol II, ss 158-159:

”Enligt de kristnas föreställning är Kristus endast ett annat namn för Jesus. Den gnostiska filosofin, de initierade och hierofanterna hade en annan förståelse. Ordet Christos måste som alla andra grekiska ord söka sitt filologiska ursprung i sanskritspråket. Inom detta språk betyder Kris helig och den hinduiske gudomligheten kallades Chris-na (den rene eller den helige) på grund av detta. Å andra sidan har det grekiska Christos flera betydelser, såsom den smorde (ren olja, chrism) samt ytterligare andra. Trots att ordets synonym betyder ren eller helig essens har det på alla världens språk fått betyda den osynliga Gudens första emanation, konkret manifesterad i anden. Det grekiska Logos, det hebreiska Messias, det latinska Verbum och det hinduiska Viradj (sonen) är alla identiskt lika...”

Alla studerar i själva verket samma läror. Denna mera vidsynta uppfattning borde kunna åstadkomma mer för att förhindra krig och förena världens nationer än någon annan tänkbar idé. Denna vidsynta syn på KRISTUS förringar inte på något sätt Jesus kraft eller ställning, utan framställer honom som en broder, ett lysande exempel på en som genom sina många liv har uppnått det som vi alla till sist måste uppnå – att leva sådana liv som kommer att möjliggöra det för oss att sammansmälta vårt medvetande med vårt Högre Själv, eller ”Fadern i himlen”.

Utdrag ur artikeln Kristus inom alla

TEOSOFISKA RÖRELSEN nr 60
[se även Evangeliernas Esoteriska Karaktär av Helena Blavatsky]
 
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23