triangelsymbol
nr 78

Kristus-Ljuset till mänskligheten

I  följande utdrag från H.P. Blavatskys – den senaste budbäraren för Kristus-Ljuset till mänskligheten – bok Tystnadens Röst, kan vi urskilja samma inspirationskälla som berörde Jesus, Buddhas och Krishnas hjärtan och förnuft. Likt var och en av dessa, vars enda uppgift var att upphöja rasens förnuft, kom H.P.B. att bli både hånad och förföljd under loppet av hela sin livstid. Ingen av dessa budbärare gjorde anspråk på att vara någon auktoritet för det som de delgav, utan pekade alltid mot Kristus-Anden, oavsett på vilket språk och oavsett under vilket namn. Sålunda finner vi på en sida i hennes viktigaste verk Den Hemliga Läran orden: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig". (Johannes 7:16)

Må din Själ lyssna till varje rop av smärta,
liksom lotusblomman blottar sitt hjärta för
att dricka morgonsolens ljus.

Låt inte solens heta blöd torka en enda
smärtans tår, innan du själv hunnit torka
bort den ur den lidandes öga.

Utan låt varje brännande mänsklig tår falla
på ditt hjärta och där ligga kvar; inte heller
må du stryka bort den förrän det lidande som
förorsakade den blivit avhjälpt.

Dessa tårar, o du vars hjärta är genom-
trängt av barmhärtighet, bevattnar den odöd-
liga människokärlekens åkerfält...

Utsår du kärleksfulla gärningar, så skall du
skörda deras frukt. Att underlåta en handling
av barmhärtighet, är att begå en dödlig synd.Utdrag ur Tystnadens Röst av  HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23