triangelsymbol
nr
191

 Kunskapen ligger dold i symboler

Fråga:... varför skulle inte till exempel en välbalanserad, målmedveten människa med okuvlig energi och ihärdighet kunna bli ockultist, ja till och med adept, om hon arbetar på egen hand?

Svar: Det kan hon, men det är tusen odds mot en att hon kommer att misslyckas. Ett skäl bland många är att det inte finns några böcker i våra dagar om Ockultism eller Teurgi som lämnar ut alkemins och den medeltida teosofins hemligheter i klarspråk. Allt är framställt i symboler eller i liknelser; och då nyckeln till dessa sedan tidsåldrar tillbaka gått förlorad för västerlandets folk, hur skulle då en människa nu kunna uppfatta den rätta betydelsen av vad hon läser? Däri ligger den största faran, en fara som leder till omedveten svart magi eller det mest hjälplösa mediumskap. Den som inte har en Invigd till mästare gör klokast i att lägga det farliga studiet åt sidan. Se dig omkring och observera vad du ser! Medan två tredjedelar av den civiliserade världen förlöjligar blotta tanken på att det ligger något av värde i teosofi, ockultism, spiritualism eller i Kabbalan, så är den sista tredjedelen sammansatt av de mest heterogena och motstridiga element. Somliga tror på det mystiska, ja till och med på det övernaturliga (!), men var och en tror på sitt eget sätt. Resultatet blir att inte finns två människor tänker lika, icke två är överens om några grundläggande ockulta principer även om det finns många som gör anspråk på att ha uppnått vetandets ultima thule och vill få utomstående att uppfatta dem som fullmogna adepter. Det är inte bara det att någon vetenskaplig och exakt kunskap om ockultism inte står att finna i Västerlandet –  inte ens i fråga om den sanna astrologin den enda grenen av ockultismen som i sin exoteriska läror, har bestämda lagar och ett klart system – utan det finns inte någon som har en uppfattning om vad verklig Ockultism betyder. Några inskränker den urgamla visdomen till Kabbalan och det judiska verket Zohar, vilka var och en tolkar på sitt eget sätt i enlighet med de rabbinska metodernas bokstavstro. Andra betraktar Swedenborg eller Böhme som det slutgiltiga uttrycket för den högsta vidomen; medan andra åter i mesmerismen ser den uråldriga magins stora hemlighet. Varenda en av dem, som omsätter sina teorier i praktiken, driver snabbt, genom okunnighet, in i svart magi. Lyckliga de som undkommer, då de varken har någon måttstock eller något kriterium varmed de kan dra en gräns mellan det sanna och det falska.

Utdrag ur Nyckeln till teosofin av HELENA BLAVATSKY

 

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23