triangelsymbol
nr 154

Längtan efter kunskap

Låt  mig först varna dig för en sak. Ha inte för höga tankar om mig,  jag ber dig. Tänk godhjärtat om mig; men o, min vän, rikta dina tankar mot den Eviga Sanningen. Jag liksom du kämpar mig fram på vägen. Kanske faller hastigt en slöja från din ande och du kommer att vara långt före alla oss andra. Skälet, varför du fått hjälp är, att du i ditt föregående liv hjälpt andra. I varje strävan du gjort för att upplysa någon annans förnuft och öppna det för Sanningen, la du grunden till att själv bli hjälpt. De pärlor du fann och gav åt andra ligger förvarade åt dig själv i din handling av välvilja. För när man lever på det viset för att hjälpa andra, omsätter man i praktiken regeln att försöka "utrota varje känsla av avskildhet", och kommer på så sätt  mer och mer i besittning av det sanna ljuset.

Förlora aldrig denna sinnesstämning. Håll fast i tysthet allt som är ditt eget, för du kommer att behöva det i striden; men aldrig, aldrig skall du längta efter kunskap eller makt för något annat ändamål än att offra dem på altaret, för endast på det viset kan du räkna med att behålla dem.

Det finns så många omkring mig, som ivrigt längtar och söker, hängivna själar, men de gör detta därför att ägandet av kunskap och makt verkar värdefullt. Kanske tror jag mig se hos dig – jag hoppas att jag inte misstar mig – en ren längtan efter kunskap för dess egen skull, och för att alla andra ska kunna dra nytta av den. Därför vill jag peka ut för dig den enda kungliga vägen, den enda farkosten. Gör alla dessa handlingar, fysiska, intellektuella, moraliska, därför att de måste göras, och avstå med en gång från allt eget intresse i dem, offra dem på altaret. Vilket altare? Det stora andliga altare som, om man så vill, finns i hjärtat. Använd likväl världslig urskillningsförmåga, försiktighet och visdom.

Utdrag ur Brev Som Hjälpt Mig (Bok I, Brev 2) 
av WILLIAM Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23