triangelsymbol
nr 50

Ljusets Kraft

Tanken att alla ting, alla element och alla energier i vår mångfaldiga värld härstammar från en och samma källa är en av teosofins mest inspirerande tankegångar. Ett grundelement, en Ur-energi som emanerar från det Absoluta. Ett kontemplerande över denna tanke leder ofrånkomligt den studerande till insikt om att det finns något enhetligt bortom mångfalden. Det finns något där bortom. Vi borde kanske säga något där inom oss som tillhör denna Enhet och som förenar oss alla i en andlig oföränderlig gemenskap.

Sanningen kan inte sägas komma från en speciell människa, eller från en bok eller vara ett särskilt uttalande. Sanningen är till sin natur universell. Uppbyggandet av ett Universellt Broderskap ligger därför i linje med den Teosofiska Rörelsens grundläggande motto: Det finns ingen religion högre än sanningen. En av teosofins viktigaste aspekter är att den inspirerar oss till att få en vidare syn på vår tillvaro. Den erbjuder oss en ny horisont som ständigt vidgas genom vår tillväxt. Att vara öppen och låta denna horisont ständigt vidgas i enlighet med vår andliga mognad är att omsätta teosofin i praktiken. Att låta teosofin bli en levande dynamisk kraft i våra liv.

Vi vet av erfarenhet att det inte är en lätt uppgift att inta en öppen attityd i våra liv.  Denna öppenhet är något som vi måste arbeta för, timme för timme, dag för dag, år ut och år in. Att genom livserfarenhet förvandla kunskap till visdom är detsamma som ockult magi. Denna visdom finns bara bortom mångfalden, bortom sinnenas upplevelser, vilande i det enda Självet, i vårt eget Heliga Hjärta. Endast i vårt innersta väsen finner vi det lugn vi behöver för att kunna vara öppna i stunder av förvirring och vid prövningar av olika slag. Endast genom Självet kan vi som Tysta Iakttagare beskåda mångfalden omkring oss utan att förlora oss i den. Att se med Ljusets Kraft beskriver HPB i Tystnadens Röst:

Allt i människan är förgängligt utom Alayas [Världssjälens], rena ljusa väsensgrund. Människan är en kristallklar stråle, utgången från denna; invärtes en strimma av obefläckat ljus, på den lägre ytan en form av materiellt stoft. Den strålen är ditt livs ledare och ditt sanna Själv, Väktaren och den tyste Tänkaren.


UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen 
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23