triangelsymbol
nr 163

Magins grundsatser

För att förstå naturlagarnas principer, involverade i åtskilliga fenomen framställda här nedan, måste läsaren hålla i tanken den orientaliska filosofins grundsatser som vi i oavbruten följd har kastat ljus över. Låt oss helt kortfattat gå igenom huvudinnehållet av dem:

Magin är som vetenskap betraktad kunskapen ... och ...sättet på vilket andens allvetenhet, allmakt och kontroll över naturens krafter kan uppnås av individen medan denne fortfarande är i sin kropp. Magin är som konst betraktad en praktisk tillämpning av denna kunskap.

Ett skede av magisk skicklighet är det viljestyrda och medvetna separerandet av den inre människan (den astrala formen) från den yttre människan (fysiska kroppen). För några medier inträffar en separation, men det sker omedvetet och inte genom viljan. Hos den senare är kroppen mer eller mindre kataleptisk vid sådana tillfällen; men hos adepten hade frånvaron av den astrala formen inte varit märkbar, för de fysiska sinnena är vakna och individen verkar endast vara själsfrånvarande – "borta i drömmerier" som några kallar det.

MAGINS grundval är en ingående praktisk kunskap om magnetismen och elektriciteten, deras egenskaper, växelförhållanden och krafter. Speciellt nödvändigt är ett förtroligt umgänge med deras effekter inom och på djurriket och människan.

För att sammanfatta det hela med några få ord är MAGIN andlig VISDOM och naturen magikerns materiella bundsförvant, lärjunge och tjänare. En gemensam livsbefrämjande princip genomtränger alla ting, och den kan behärskas av den fulländade mänskliga viljan.

Utdrag ur
Den Ockulta Psykologins Grundsatser – De Tio Punkterna

HELENA BLAVATSKY
, Isis Unveiled 1877, vol II, sid 587-590
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23