yantra1.gif (2187 bytes)
nr 254
 

Maha-Vishnu
BIJA – FRÖET TILL AVATARISMEN

Den esoteriska versionen av mysteriet som ges i de hemliga volymerna, kommer nu kort att beröras. Buddhisterna har alltid kraftfullt förnekat att deras BUDDHA var, som det däremot påstås av brahmanerna, en Avatar av Vishnu på samma sätt som människan är en inkarnation av sin karmiske föregångare. De förnekar delvis detta, kanske på grund av att den esoteriska betydelsen av termen ”Maha-Vishnu” inte är känd för dem i dess fulla, opersonliga och generella mening. Det finns en mystisk Princip i naturen som kallas ”Maha Vishnu”, som inte är Guden med det namnet, utan en princip som innehåller Bija, fröet till Avatarismen, eller med andra ord, potensen och orsaken till sådana gudomliga inkarnationer. Samtliga Världs-Frälsare, Bodhisattvor och Avatarer, är alla frälsningsträd som växt fram ur ett enda frö, Bija eller ”Maha-Vishnu”. Oavsett om det kallas Adi-Buddha (Ursprunglig Visdom) eller ”Maha-Vishnu” så står det för samma sak. Esoteriskt uppfattat så är Vishnu både Saguna och Nirguna (med eller utan egenskaper). I dess första aspekt, så är Vishnu föremål för exoterisk dyrkan och hängivenhet, i dess andra som Nirguna, är han kulminationen av universums totala andliga visdom – kort sagt Nirvana, – och har som dyrkare alla filosofiska tänkare. I denna esoteriska mening var Herren BUDDHA en inkarnation av Maha-Vishnu.

Teosofiska Speglingar
Läran om Avatarorna av Helena Blavatsky
Bulletin nr 255
, Maj 2012, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23