triangelsymbol
nr 42

Man eller kvinna?

Den levande själen är inte en kvinna! Den är inte en man. Vilken kropp själen än bebor, så blir den endast tillfälligt förenad därmed.

                                            Gems from the East     HELENA BLAVATSKY

Enligt reinkarnationsfilosofin är det inte den tidigare personligheten med alla sina sympatier och antipatier som utövar valfriheten före en inkarnation, utan den inneboende permanenta individualiteten. Dess val är inte baserat på personlig förkärlek utan på behov. Vilka behov? Behovet av att vara en fullständigt balanserad människa, med alla sina krafter och förmågor harmoniskt utvecklade. Det verkar vara av betydelse att mänsklighetens högt utvecklade medlemmar, såsom Jesus, Buddha och Krishna, förkroppsligar både manliga och kvinnliga kvaliteter. Dynamisk styrka och kraft är harmoniskt blandat med mildhet, ömsinthet och medkänsla; visdom med ödmjukhet; extraordinära ledarförmågor; reformatorer med tålamod, ståndaktighet och uthållighet.

Det är förmodligen ett misstag att föreställa sig att man i ett liv är en kvinna och i nästa en man. Mer troligt är det att man lever en serie av liv i ett kön och när alltför mycket manlighet eller kvinnlighet existerar i en individs psyke, krävs en övergång för att skapa balans. Denna övergång kommer förmodligen inte att bli lätt. I vissa fall kan det resultera i vad psykiaterna benämner "könsidentitetsförvirring" eller "könsdysfori", en osäkerhet angående vilket kön man tillhör ... dr Stevenson kommenterar: "I Sydostasien "bland hinduer och buddhister) inträffar många fall av könsdysfori. Dessa fall uppmärksammas inte lika mycket som de görs i Västerlandet, och orsakar relativt lite bekymmer hos de inblandade personerna eller deras respektive familjemedlemmar. Tillståndet tillskrivs resterna av ett tidigare liv inom det motsatta könet.

Den frigjorda människan är emellertid inte förslavad under sådana tankar som "Jag är en man" eller "Jag är en kvinna". Dessa är användbara roller spelade av de könslösa själen på sin väg mot andlig frihet, men de är inte bestående.

SYLVIA CRANSTON
Teosofiska Rörelsen nr 69,
(Frigörelsen av kvinnor och män)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23