yantra1.gif (2187 bytes)
nr 267
 

Människan synlig och osynlig

”Det finns två slags varelser i världen, de som är delbara och de som är odelbara. De delbara är alla föremål och levande varelser. Det odelbara kallas Kutastha, eller det som står högt och är opåverkat, oberört. Men det finns en annan ande, som benämns Den Högsta Anden – Paramatma – och som genomsyrar och upprätthåller de tre världarna.” — Bhagavad Gita.

När vi begrundar sådana utsagor tenderar vi att genast separera och dela upp det hela i våra sinnen. Men för att över huvud tagit förstå naturen och för att över huvud taget förstå oss själva kan vi inte göra några sådana delningar. Både det delbara och det odelbara, såväl som det högsta andliga, existerar inom var och varenda varelse. De ”tre världarna” finns i människans natur, i hennes varelse. Människan ”synlig och osynlig” är människan ”delbar och odelbar”

 

Teosofiska Speglingar
Människan, synlig och osynlig  #14
av Robert Crosbie
Bulletin nr 267
, Juni 2013, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23