triangelsymbol
nr 145

Ett begränsat antal människojag på jorden

Jag har ofta läst att vi återvänder till jorden tillsammans med gamla vänner och följeslagare och att detta är ett skäl till  att bara ha goda relationer till alla vi träffar, för annars kan de hämma och skada oss. Kommer alla människor som nu är på  jorden att återvända tillsammans?

William Q Judge: När det gäller att svara på denna fråga måste man ha varje gren inom ockultismen i åtanke, liksom alla de grundläggande teosofiska lärorna. Hur ska man då besvara denna fråga så klart och koncist som möjligt i en sådan här kort artikel? Vi måste naturligtvis vända oss till Adepterna, därför att vetenskapen och urkunderna är mållösa när det gäller hur många gånger Monaderna [Jagen] som nu är i människokroppar har reinkarnerat och när nya Monader har slutat komma in i människotillståndet? Om det nu är så att det  finns ett begränsat antal Monader, och om Monaderna i vårt människostadium har slutat att komma in, eller har kommit till detta stadium för några tidsåldrar sedan, då kan man ju inte avfärda frågan så lätt. Genom att citera Adepterna, skriver H.P.B. i Den Hemliga Läran – som var och en lätt kan förstå om man använder sitt förstånd – att antalet Monader är bestämt i detta världssystem, och för det andra så är det så, att dörren till människoriket har stängts för tusentals år sedan, dvs., vid mitten av den Fjärde Runden. Sålunda har de reinkarnerade mänskliga Jagen mötts gång på gång och skall säkert, allteftersom seklerna kommer och går, mötas igen många gånger. Detta är oundvikligt. Dörren har blivit stängd och antalet människojag är begränsat sedan mitten av den Fjärde Runden, och jagen möts med ökad hastighet eftersom inga nya bekantskaper kan komma ifråga vare sig från de lägre rikena eller från andra sfärer. Detta skapar därför möjligheten att var som helst möta olika Jag som vi tidigare har mött i andra liv på jorden.

Tiden spelar ingen roll. Karma utlöses inte förrän den tid kommer, då Jagen som har karmiska förbindelser med varandra möts igen på jorden. Till dess ligger karman latent. [FS nr 67]

Utdrag från
ForumSvaren av William Q Judge
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23