triangelsymbol
nr 52

Meditation och karma

Låt oss indela meditation i två olika typer. Den första typen av meditation är den som utövas vid en bestämd tidpunkt, eller spontant, antingen i ett bestämt mönster eller utifrån ens benägenhet. Den andra typen av meditation är den som omfattar ett helt liv, d v s den odelade tråd av mål, syfte och begär som löper genom åren, vilka sträcker sig från vaggan till graven. För den första meditationstypen, kan man i Patanjalis Aforismer finna alla nödvändiga regler och detaljer. Om dessa studeras och inte glöms bort, borde ett utövande ge resultat....Den mystiska subtila tråd som löper genom en livsmeditation är den, som utövas varje timme av filosofer, mystiker, helgon, kriminella, artister, hantverkare och köpmän. Den praktiseras med hänsyn till det som hjärtat är riktat mot, och den avmattas sällan.

WILLIAM Q JUDGE, Utdrag ur artikeln 
Meditation, koncentration och vilja 


Förvirrade står vi inför de mysterier som vi själva har skapat och livets gåtor som vi inte kan lösa, och skyller sedan på att det är den stora Sfinxen som slukar oss. Men säkert är att ingenting i vårt liv sker av en slump, det finns inte en enda misslyckad dag eller olycka som inte kan spåras tillbaka till våra egna handlingar i detta eller något annat liv... karmalagen är oskiljaktligt sammanvävd med reinkarnationsläran... Det är endast denna lära som kan förklara för oss den mystiska problematiken om gott och ont och få människan att förlika sig med livets hemska och synbara orättvisa.

HELENA BLAVATSKY, Utdrag ur Nyckeln till Teosofin, kap XI


Jag dog som mineral och tog växtens form,
Jag dog som växt och tog djurets skepnad,
Jag dog som djur och tog mänsklig gestalt
Varför skulle jag frukta? När gjorde mig döden mindre stor?
Likväl, än en gång skall jag dö och lämna människors rike,
för att lyftas mot högre rymd som änglars like.
Men även som ängel måste jag vidare gå, ty endast Gud bestå.
Då min änglasjäl jag offrat, bliver jag det
som ingen människa kan förstå.

DJALALU'D-DIN RUMI, Utdrag ur Mesnavi
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23