triangelsymbol
nr 107

Myten om de "Fallna Änglarna"

Det är uteslutande mot teologin vi vänder oss. Kyrkan fordrar att vi tror på en personlig gud och en personlig djävul, medan ockultismen visar det ohållbara i en sådan tro.

Om å ena sidan våra moderna filosofer föregångna av medeltidens lärde upptagit och tillägnat sig mer än en av forntidens fundamentala idéer, så har teologerna å andra sidan rekryterat sin Gud och hans ärkeänglar, sin Satan och hans änglar, tillika med sin Logos och hans stab uteslutande från dramatis personae i de gamla hedningarnas panteon. Häremot hade ju inget varit att anmärka, bara de inte med slug beräkning hade förvrängt de ursprungliga karaktärerna och deras  filosofiska innebörd, samt vidare, genom att dra fördel av kristenhetens okunnighet, resultatet av långa tidsåldrars andliga slöhet, då mänskligheten inte tilläts att tänka annat än genom ombud, kastat alla symboler om varandra i den mest hopplösa oreda. En av deras syndigaste bedrifter i detta hänseende var  förvandlingen av det gudomliga alter ego till den groteske Satan i deras teologi.

Alldenstund hela filosofin beträffande det ondas problem vilar på en rätt uppfattning av naturens och människans inre väsenskonstitution, av det gudomliga inom det animala, och följaktligen även riktigheten av hela systemet, sådant det framställes på dessa sidor [Den Hemliga Läran] med hänsyn till evolutionens krona MÄNNISKAN, så kan vi inte vara nog på vår vakt mot alla teologiska kryphål.

Av allt vad vi läst i Zohar och andra kabbalistiska verk om Satan framgår tydligt, att denna "personage" rätt och slätt är personifikationen av det abstrakta onda, vilket är KARMAS och den karmiska lagens vapen. Det är vår mänskliga natur och människan själv, såsom det blivit sagt: "Satan är alltid nära och oupplösligt förenad med människan." Frågan är endast den, huruvida denna makt är bunden eller verksam inom oss.

Ur Den Hemliga Läran, del II, sid 523, 524, 526. Kap IV: Myten om de "Fallna Änglarna" i dess olika betydelser av HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23