triangelsymbol
nr 168

Nadas röst– Det ljudlösa ljudet

DESSA instruktioner är till för dem som är okunniga om farorna av de lägre IDDHI. (1)

(1) Ordet Iddhi på palispråket är liktydigt med sanskritspråkets Siddhier, det vill säga, människans psykiska förmågor eller paranormala krafter. Det finns två slags Siddhier. En grupp som omfattar de lägre, grövre psykiska och mentala energierna; och en annan som kräver den högsta träning i andlig förmåga. I Shrimad Bhagavat [Bhagavad-gita] säger Krishna:

”Den som utövar Yoga, som har kuvat sina sinnen och riktat alla sina tankar på mig (Krishna), en sådan Yogi står alla Siddhier redo att tjäna.”


Den som vill höra Nadas röst, (2) det “Ljudlösa Ljudet” och förstå det, måste lära känna Dharanas (3) natur.

(2) Den ”Ljudlösa Rösten” eller ”Tystnadens Röst”. Bokstavligen borde det kanske heta ”Rösten i det Andliga Ljudet” eftersom sanskritordet Nada motsvarar detta uttryck på senzarspråket.
(3) Dharana är förnuftets* intensiva och fullkomliga koncentration på något inre föremål parat med ett fullständigt fjärmande från allt som tillhör den yttre världen eller sinnenas värld.
* [Det engelska ordet mind har översatts med förnuftet. Övers. anm.]

Efter det att eleven har gjort sig oemottaglig för sinnesintryck utifrån måste han söka upp sinnenas Rajah, Tankealstraren, han som väcker illusionen.

Förnuftet är den store Förgöraren av det Verkliga.

Låt Lärjungen förgöra Förgöraren!

Utdrag ur
Tystnadens Röst
HELENA BLAVATSKY

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23