yantra1.gif (2187 bytes)
nr 261
 

Orsaker till Sorger

Dag efter dag ställs vi hela tiden inför det faktum att vi alla är underkastade att dö. Hur vi än lever, och om våra liv i världens ögon medför misslyckanden eller största tänkbara framgångar, så står döden där till slut. Döden är så säker som våra födslar. Var och en vet att förr eller senare måste döden vara ens lott. Men vad vet man om livet därefter? Vad överlever? Om nu något? Religionsformerna som vi har hållit på med ger oss ingen som helst information i denna högst allvarliga fråga. Materialistisk vetenskap ger oss heller ingen lösning. Varken religion eller vetenskap har gett oss något riktigt fast och säkert att vila oss på, när den store erövraren av alla mänskliga kroppar framträder inför oss. Finns något levande hopp, att vad vi gör, tänker, tror och ser i livet må ha något värde efter döden? Huruvida vi kan svara på den frågan eller ej, innan döden når oss, så kommer mötet med döden. Stunden kommer.

Teosofiska Speglingar
Orsaken till sorger  #8
av Robert Crosbie
Bulletin nr 261
, December 2012, Malmölogen

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23