triangelsymbol
nr
192

 Undervisning i Patanjalis Raja Yoga Filosofi

Syftet med Patanjalis Yoga Aforismer är att de kan hjälpa oss med att uppnå Frigörelse från de personliga begärens band och att uppnå Självförverkligande – att bli en holistisk, harmonisk och balanserad människa som ser sina medmänniskor och tar fullt ansvar för sina handlingar. Aforismerna handlar inte om att förneka livet eller att uppnå en upplysning för egen räkning som några uppfattar det. Aforismerna handlar snarare om att att vi ska lära oss att förstå livets mål och mening och att vi ska bli goda och osjälviska medmänniskor. Det kan vi inte bli så länge som våra tankar, våra begär och passioner och våra fem sinnen ständigt färgar vårt medvetande. Så länge som vårt medvetande hela tiden blir modifierat eller förändrat kan vi inte uppleva hur det verkligen förhåller sig. Vi människor ser inte riktigt klart utan snarare som genom en slöja i vår nuvarande utvecklingsfas. Patanjalis Yoga Aforismer LÄR oss att förstå livets sanna värderingar, lär oss att bli kvitt det egoistiska, samt lär oss att steg för steg uppnå fullkomlig andlig urskillningsförmåga. Vad kan idag vara viktigare för oss människor än att ha en positiv livsfilosofi som baserar sig på de Eviga Sanningarna. Vi kan alla lära oss att se på livet precis som yogierna och mystikerna, det enda vi behöver göra är att följa Patanjalis fotspår. Att bli Självförverkligad innebär ett utslocknande av de egoistiska elementen i vår mentala sfär och ett fullkomligt frigörande från alla själviska intressen till förmån för en total absorption i det gudomliga klara medvetandet som i boken kallas för Ishwara – Gudomen eller Självet i människan. Detta Själv eller Anden är oföränderlig och permanent – Tystnaden själv.

Patanjali inleder sin bok om Yoga Sutras med orden Atha-Yoga-Anusasanam vilket översätts av William Q Judge till:

”Nu kommer i sanning en framställning av Yoga eller Koncentration att framföras”

Sanskritpartikeln atha, som här har översatts med ”i sanning”, antyder för lärjungen att ett speciellt ämne kommer att behandlas som påkallar hans uppmärksamhet och samtidigt tjänar som en välsignelse. Monier Williams säger att det är ”en lyckobringande och inledande partikel som ofta är svår att återge på engelska”.

Utdrag ur Inledningen i Patanjalis Yoga Dagbok 1 av Lanoo
Mer läsning finns i de andra Dagböckerna
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23