triangelsymbol
nr 38

Periodiska gudsinkarnationer –Avatarer

Avatarernas Cykel omfattar åtskilliga mindre cykler. Ramas och Krishnas framträdande hos indierna, Menes hos egyptierna, Zoroasters hos perserna och Buddhas hos indierna och andra österländska folk markerar större Avatarcykler. Buddha är den siste av de stora Avatarerna och tillhör en större cykel än judarnas Jesus, eftersom Jesu läror är desamma som Buddhas och färgade av vad Buddha hade lärt dem som undervisade Jesus. En annan stor Avatar, som tillsammans motsvarar både Buddha och Krishna är att vänta. Krishna och Rama var verksamma som krigare, lagstiftare, lärare och ockultister. Buddha verkade på de etiska, religiösa och mystiska områdena, och Jesus följde i hans fotspår. Muhammed var en mindre Avatar vars uppgift gällde en viss del av mänskligheten och han verkade som lagstiftare, krigare, och religiös förkunnare. Under dessa Avatarcykler verkar också en del olika karaktärstyper som utövar stort inflytande på sina respektive nationer, till exempel kung Arthur, Farao, Moses, Karl den store (reinkarnerad som Napoleon Bonaparte), Klodvig av Frankrike (reinkarnerad som kejsar Fredrik III av Tyskland) och George Washington, den förste presidenten i USA, där den nya kommande rasen  börjar framträda.

Vid de tidpunkter då stora cykler korsar varandra, uppkommer till följd av polväxling och andra omvälvningar stora dynamiska effekter som förändrar jordens yta. ...Det ska också sägas att människan är en kraftig generator som alstrar, lagrar och avger energi. När den väldiga mängd individer som utgör en stor ras tillsammans alstrar och avger energi, får detta en dynamisk effekt på jordens materia som kan vara stark nog att förorsaka naturomvälvningar. ...Vad djuren och människorna i dessa sammanhang beträffar, så ska enligt den cykliska lagen vissa utdöda djurarter, liksom också vissa äldre människoformer, återkomma när deras cykel infaller. Och vissa döda språk kommer att användas igen.

WILLIAM Q JUDGE
Utdrag ur Teosofins Ocean, kapitel 14
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23