triangelsymbol
nr 17

Pionjären William Quan Judge
(1851 – 1896)

PÅNYTTFÖDELSE genomsyrar allt i hela universum. Naturens återuppvaknande till livet speglas i stort som smått. Vi förnimmer det i kropp och själ.

Nu börjar den strävan och de löften vi har avlagt mellan vintersolståndet och vårdagjämningen att spira, och solens värmande kraft leder oss till att göra nya kraftansträngningar. Det ockulta korset eller årets fyra olika positioner, vinter- och sommarsolstånd samt vår- och höstdagjämning, utgör alla betydelsefulla vändpunkter i naturens eget cykliska förlopp. Vårdagjämningen, som i år infaller den 20 mars, är en sådan vändpunkt. Den har stor ockult betydelse och det är av intresse att notera att en av teosofins verkligt stora pionjärer, William Quan Judge som var en av Helena Petrovna Blavatskys närmaste medarbetare valde att disinkarnera den 21 mars 1896, det årets vårdagjämning. Att leva och verka i enlighet med naturen och den kosmiska klockan var utmärkande för denne hängivne man vars enda strävan var att leda oss till att få samma insikt som han själv hade om naturens eviga harmoni.

William Q. Judges arv till oss teosofer var hans enkla framställningar av teosofins budskap. Hans böcker omfattar följande: Teosofisk Resumé, Eko från Orienten, Teosofins Ocean, Patanjalis Yoga-Aforismer, Bhagavad-Gita, Kommentarer till Bhagavad-gita, Brev som hjälpt mig, samt på engelska Forum Answers, och WQJ´s Theosophical Articles.

Tidpunkten för vårdagjämningen är en lämplig tid att hedra teosofen William Quan Judge. De sista raderna i ULT:s Deklaration återspeglar denne storslagne själs vidsynta hållning och inställning till omvärlden. Han säger:

Den sanne teosofen tillhör ingen kult
eller sekt, men tillhör likväl dem alla.

Malmölogen
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23