triangelsymbol
nr 135

Porfyrios hemliga gnosis

"Genom eftertanke, självkännedom och intellektuell disciplin kan själen höjas till en medvetandenivå där den kan få en uppenbarelse av evig sanning, godhet och skönhet, d.v.s. till en vision av Gud". Det var detta som grekerna kallade epopteia. "Att förena sin själ med den universella själen" säger Porfyrios, "kräver endast ett absolut rent sinne. Genom självbetraktelse, fullkomlig kyskhet och renlevnad kan vi närma oss Det och få, i det tillståndet, sann kunskap och underbar insikt". Och Swami Dayanand Saraswati, som varken har läst Porfyrios eller några andra grekiska författare, och som är en samvetsgrann lärd inom den vediska skolan, säger i sin Veda Bháshya (opasna prakaru ank.9): "För att uppnå Diksh (den högsta invigningen eller initieringen) och Yog måste man leva enligt reglerna…Själen i mänsklig form kan utföra de största bedrifterna genom att ha kunskap om eller vara i kontakt med den Universella Anden (eller Gud), och lära känna egenskaperna och de ockulta kvaliteterna hos allt i universum. En människa (en Dikshit eller invigd) kan på så sätt få eller utveckla förmågan att se och höra över stora avstånd." Slutligen kan vi citrera Alfred R.Wallace, F.R.S., en spiritualist och samtidigt, enligt egen utsago, en stor naturalist som med modig rättframhet säger: "Det är ’anden’, inget annat, som känner, ser och tänker, som skaffar sig kunskap, för resonemang, ifrågasätter och eftersträvar självutveckling… inte så sällan stöter man på människor vars själ kan uppfatta saker bortom kroppens sinnesorgan, eller som helt eller delvis kan lämna kroppen en tid och sedan återvända till den…anden…kommunicerar lättare med anden än med materia".

Medan den ariske mystikern ansåg sig ha alla svaren på frågorna om liv och död bara han, genom atmân –"självet" eller "själen", väl hade uppnått förmågan att vara oberoende av sin kropp, och de gamla grekerna gav sig iväg på sitt sökande efter atmu – den Gömde, eller människans Guds-Själ – med de tesmoforiska mysteriernas symboliska spegel, så tror dagens spiritualister på att andarna eller de dödas själar genom uppenbarelser eller fysisk kontakt kan kommunicera med dem de älskade på jorden.


HELENA BLAVATSKY 
Utdrag ur artikeln Vad är Teosofi?

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23