yantra1.gif (2187 bytes)
nr 241

 Praktisk Teosofi

... Praktisk teosofi måste därför ingå i varje detalj av vårt liv, både i våra förhållanden med andra människor och på det sätt på vilket vi försöker disciplinera oss själva. Den praktiska teosofin påminner oss om att vi bör vara mer kritiska gentemot oss själva än gentemot andra, att vi måste hjälpa alla människor om vi själva vill få hjälp. Och genom ett sådant handlande undgår teosofen att bli anklagad för själviskhet, ty om han önskar försäkra sig om mycket hjälp från andra i en kommande inkarnation genom att nu själv ge hjälp, och om drivfjädern för detta är en önskan att kunna komma i en position där han kan uträtta mer för mänskligheten, så ligger det ingen själviskhet i detta. Det är samma sak som om en människa skulle önska förvärva en mängd jordiska ägodelar för att kunna bistå dem som behöver hennes hjälp, och det kan väl inte kallas själviskt. 

Den praktiskt lagde teosofen lägger även, till sina goda gärningar på det materiella planet, den ännu bättre gärningen att ge sina medmänniskor ett tanke- och livssystem samt ger ett logiskt skäl för dygdens utövande. Han släcker ett helvete som aldrig kunnat brinna och vars fasor snart försvinner ur syndarens medvetande; dessutom så tänder han sanningens lampa och låter den kasta sitt ljus på de dödligas väg, så att inte bara den verkliga faran och det verkliga straffet kan urskiljas utan även belöningen och kompensationen. 

En civiliserad människa låter sig inte ledas av fruktan eller vidskepelse, utan låter sig ledas av förståndet. Eftersom teosofin inte bara är praktiskt möjlig utan också förnuftig och rättvis, är dess läror just ämnade att en gång omfattas av de civiliserade människorna. Dessa läror kommer så småningom att fördriva teologins och vetenskapens utslitna fraser och skänka kommande århundradens människor en visdomsreligion som är byggd på en orubblig grundval och som är allomfattande. 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur Praktisk Teosofi av William Q Judge

Bulletin nr 241
, Februari 2011, Malmölogen

 Arkivet (1-241)

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23