triangelsymbol
nr 54

Reinkarnation i den gnostiska läran

I De Gnostiska Evangelierna påpekar Eliane Pagels att "idéer som vi associerar med österländska religioner uppkom under första århundradet av vår tideräkning genom den gnostiska rörelsen i väst, men de undertrycktes och fördömdes av polemiker som Irenaeus." Framstående bland dessa idéer var reinkarnation, fastän källan inte var österländska religioner, enligt gnostikerna, utan själva den ursprungliga kristendomen. Geddes MacGregor omnämner att "reinkarnationstankar var vanliga i det gnostiska klimatet i vilken kristendomen utvecklades."

G R S Mead, en framstående forskare i grekiska och latin, författare av flertalet böcker om gnosticism och översättare av gnostiska texter, konstaterar i sin bok Fragments of a Faith Forgotten att allt om gnosticism "kretsar kring föreställningen om en cyklisk lag som omfattar både den universella och individuella själen." "Sålunda" påpekar han "finner vi gnostikerna ständigt undervisa inte bara i läran om pre-existens utan också om själarnas återfödelse. De höll strängt på det ofelbara utvecklandet av den stora lagen om orsak och verkan."

Mead författade under sekelskiftet, i en tid då forskare inte var speciellt vänligt inställda till begreppet återfödelse. Därför tog han tillfället i akt och påpekade att "de två lärorna reinkarnation och karma, vilka förklarar så mycket inom gnosticismen och belyser så många dunkla ställen, har antingen blivit helt förbisedda eller, om inte helt ointelligent förtalade, så avfärdade, med ett par kommentarer i all hast där kritikern hellre lider i sitt ursäktande för att han berör sådan löjlig vidskepelse såsom 'själavandring' och 'öde', än att klargöra läror som är en nyckel till hela denna ståndpunkt.

Men även nu, när gnosticismen har fått en sådan stor uppmärksamhet, och reinkarnationsidéer ligger så mycket i tiden, så är allmänheten inte medveten om att gnostikerna var reinkarnationsanhängare och att återfödelse var ett verkligt alternativ i den tidiga kristendomen.

SYLVIA CRANSTON & CAREY WILLIAMS 
Utdrag ur
Teosofiska Rörelsen nr 70, 
A New Horizon in Science in Science, Religion and Society
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23