triangelsymbol
nr 139

Några ord om reinkarnation

Den centrala och enkla idé som ligger till grund för reinkarnation, innebär att det inte är första gången som Själen i människan ser dagens ljus, då den föds till liv i en kropp av kött och blod. Själen existerade innan kroppens födelse och den har levt på denna jord i andra människokroppar ständigt i färd med att lära sina läxor och samla erfarenheter. Då döden inträder tar den så att säga semester, en vila, för att sedan åter komma tillbaka i en ny kropp och fortsätta sina uppgifter i den största av alla skolor.

Varje Själ attraherar till sig sina naturliga villkor. Att vara på fel plats existerar inte; en frisk eller sjuk kropp, en skön eller otrevlig läggning, en nobel eller småsint karaktär, en svår eller behaglig omgivning, allt detta drar var och en till sig i enlighet med karmalagen, dvs. våra förflutna gärningar, ord, känslor och tankar. Men vi attraherar inte dessa på ett fatalistiskt sätt så att vi drunknar i dem eller blir översköljda av dem. Vad är egentligen meningen? Att vi måste lära oss genom dessa villkor och vi måste växa i renhet så att vi kan rena vår omgivning. Vi måste också behärska allt vi attraherar så att själva dessa begärselementaler – Satan inom oss – kan förvandlas till andliga energier och upphöjas till det gudomligas tillstånd.

Reinkarnation innebär Rättvisa, en ofelbar sådan, inte den mänskliga rättvisan utan naturens rättvisa vars verkan är opersonlig och universell och som därför också är barmhärtig och medlidande.

Reinkarnation innebär Förnöjsamhet, ty det som vi möter härstammar från våra egna handlingar, från orsaker som har sin grund i vår kropp, vårt tal eller vårt förnuft. Vilka villkor vi än ställs inför idag, så är dessa villkor precis det som vi själva har önskat – detta är svårt att förstå, men likväl sant.

Reinkarnation innebär Utveckling. Från en väldigt enkel livsform har vi nått fram till vad vi är idag. Våra dagars helgon och vise män var gårdagens syndare och vi i vår tur kommer att bli framtidens helgon och vise män.

Reinkarnation innebär Strävan, ty själen går från ett tillstånd till ett annat genom självbemödande. Vi ser detta i det dagliga livet, den som vill förvärva något måste arbeta och den som vill tjäna måste uppoffra.

Reinkarnation innebär gudomlighet, ty vi är i vår innersta natur gudalika, ja, vi är i själva verket gudar. Genom strävan och kunskap vill vi låta "Fadern i Himmelen" inkarnera helt och hållet i kroppens tempel. Kroppens födelse är ett underverk; den andra födelsen dvs. Dwija – den tvåfaldigt födda –  är i sanning ett ännu större underverk. Genom rätt handling, genom ett riktigt iakttagande av ödet och den fria viljans lag eller karma kommer vi att uppnå denna andra födelse.

Översatt från THE THEOSOPHICAL MOVEMENT, augusti vol. 53
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23