triangelsymbol
nr 55

Reinkarnation i Pistis Sophia

Denna synnerligen viktiga samling av gnostiska manuskript förvånade den akademiska världen då den först dök upp i förra århundradet. Orden Pistis Sophia har omväxlande blivit översatta till ”Tro-Vishet” och ”Kunskap-Vishet”, kunskapen som är transcendental i naturen. Våra utdrag är från G R S Meads översättning, och i Introduktionen skriver han:

Gnostikerna hade inga svårigheter att förlika transcorporation [eller reinkarnation] med sin frälsningsplan, och den senare visar inte något tecken på förväntan om ett omedelbart slut på allting – som den huvudsakliga trosartikeln [hos de ortodoxa kristna] från de äldsta dagarna. Tanken är långtifrån att reinkarnation var främmande för evangeliernas undervisningen, de tolkade skickligt vissa av de mest slående ordspråken utifrån denna reinkarnationstanke, och gav målande detaljer om hur Jesus... orsakade Johannes Döparens och lärjungarnas själar att återfödas, och övervakade även sin egen inkarnationsordning. I detta avseende erbjuder Pistis Sophia ett rikare material för dem som är intresserade av denna uråldriga och utbredda lära än man kan finna i något annat dokument från den Gamla världen i Väst.

I ett stycke, undervisar Kristus lärjungarna om hur allvarliga personliga ofullkomligheter kommer att få återverkningar i ett nästkommande liv. En person som förbannat andra kommer i sitt nästa liv att ”ständigt bli bekymrad i sitt hjärta”. Han önskade andra bekymmer och blir nu själv bekymrad. ”En arrogant förmäten person” kunde finna sig själv i en vanskapt kropp, vilken andra såg ner på. Och på liknande sätt, påpekade Kristus, hade varje last sin lämpliga verkan. Innan det är dags att inkarnera, lär han vidare, att sådana personer – liksom människorna i allmänhet  – dricker glömskans vatten och därför kommer de inte ihåg vad som utspelade sig under tiden mellan två inkarnationer.

SYLVIA CRANSTON & CAREY WILLIAMS 
Utdrag ur
Teosofiska Rörelsen nr 70, 
A New Horizon in Science in Science, Religion and Society
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23