triangelsymbol
nr 132

Reinkarnationens hemlighet

Theodor Rozak berättar utförligt i sin bok Unfinished Animal om den revolutionerande evolutionstanken som H.P.B. framlägger i Den Hemliga Läran. Under rubriken "Helena Blavatskys Hemliga Lära", skriver han:

Helena Petrovna Blavatsky... har blivit ogynnsamt omnämnd i pressen allt sedan dess hon framträdde... 1875 som organisatör i Teosofiska Samfundet. Som en av sin tids mest frigjorda kvinnor – kunde hon inte undgå att genom varje handling och ord komma i den mördande och kritiska skottlinjen, speciellt då hon tog sig friheten att utmana den tidens mest etablerade ortodoxa elit.

Resultatet, säger Rozak, har blivit att "Teosofin, en av adertonhundratalets mest djärva och fängslande tankesystem, inte fått den uppmärksamhet den förtjänat." Efter upprepade förtäckta antydningar, spridda som sanna och säkra av H.P.B:s motståndare, anmärker han: "I vilket fall som helst är det inte H.P.B:s omtvistade rykte eller personliga kantighet som angår oss här utan snarare hennes idéer." Avgörandet ligger i "hennes tankars kvalite" och här tillägger han: "i detta hänseende tillhör hon säkerligen en av sin tids mest originella och begåvade personligheter... Hon kan framför allt räknas bland den nutida världens vägbanande psykologer då det gäller det visionära sinnelaget."

Det verkar uppenbart av Rozaks citat från Isis Unveiled och hans kommentar över denna bok att han anser att H.P.B. har utövat ett i grunden frigörande inflytande på det västerländska sinnelaget genom evolutionstanken som varande såväl moralisk och andlig som fysisk. Hennes böcker avslöjar, säger han, "den första filosofin om psykisk och andlig utveckling som framlagts i det moderna västerlandet." Hon spårar "från den universella etern till den inkarnerande mänskliga anden en oavbruten följd av väsen... Denna andens nedstigande har som syfte att vida berika vårt medvetande... Genom vår gemensamma utvecklingsväg, och genom oräkneliga personliga inkarnationer, banar vi vår väg genom tillvarons alla riken: minerala, växt, animala, mänskliga, gudomliga. Och det är på grund av denna hårt förvärvade ‘skörd av erfarenheter’ som varje människa blir ett universums mikrokosmos."

SYLVIA CRANSTON & JOSEPH HEAD
Fenixmysteriet

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23