triangelsymbol
nr 89

Reinkarnationstankar i Bibeln

När en gång en blindfödd man fördes fram till Jesus undrade lärjungarna helt naturligt varför han hade blivit straffad på det viset av den Allsmäktige; och de frågade Jesus om han blivit född blind för någon synd han själv begått eller som hans föräldrar begått. De framställde frågan under fullt erkännande av reinkarnationsläran, för det var uppenbart att mannen måste ha levt förut och då begått synden som han nu blivit straffad för. Om nu läran var felaktig och i hög grad fördärvlig som kyrkan har förklarat den vara genom att bannlysa den så måste Jesus ha vetat om att den var felaktig och tagit tillfället i akt att förneka och förkasta hela teorin likväl som att sätta sin stämpel på den för all framtid som förkastlig. Men det gjorde han inte utan lämnade frågan obesvarad genom att säga att i detta fallet berodde blindheten på andra orsaker. Det var inte ett förnekande av läran.

När sedan nyheten om att Johannes Döparen, vilken så att säga invigde Jesus till sitt kall, dödats av landets härskare framfördes till Jesus, bekräftade han vid det tillfället definitivt reinkarnationsläran. Av detta framgår att hans tystnad angående läran vid mötet med den blindfödde mannen inte innebar att han vägrade att erkänna teorin. Jesus bekräftade den och samtidigt även de gamla idéerna om profeternas återkomst till jorden genom att säga att härskaren hade tagit livet av Johannes utan att ha varit medveten om att denne Johannes var Elias "som skulle komma".

Vid ett annat tillfälle kom samma ämne upp igen när Jesus och hans lärjungar talade om ankomsten av en av Jesus egna föregångare. Lärjungarna förstod honom inte, utan sade att Elias skulle komma som en budbärare, varpå Jesus uttryckligen svarade att Elias redan hade kommit i Johannes Döparens person. Denna gång om någon hade tillfället varit lämpligt för Jesus att avvisa läran, men tvärtom, han bekräftar en öppet och förkunnar den eller snarare visar lärans tillämpning på vissa individer, vilket var väldigt intressant och lärorikt för lärjungarna som inte hade tillräcklig kunskap för att säga vem en människa var i sin verkliga odödliga natur.

Utdrag ur
Christian Fathers on Reincarnation av WILLIAM Q JUDGE
WQJs Theosophical Articles I:89-91
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23