triangelsymbol
nr 161

Reinkarnerad eller återförkroppsligad

Om vi anser utvecklingen ha två sidor, en fysisk och en andlig, måste vi inse att den bara kan genomföras med hjälp av reinkarnation. Reinkarnationen påvisas faktiskt av vetenskapen, när denna förklarar hur jordens och alla dess fysiska tings materia har utvecklats. Materian, säger vetenskapen, befann sig en gång i ett antingen gasformigt eller flytande tillstånd. Den svalnade och genomgick förändringar, och av den förändrade och utvecklade materian gestaltades så den stora mångfalden av ting och varelser. Detta är fysisk transformation, övergång från en form till en annan. Jordens totala materiamassa har därvid hela tiden varit densamma, med ett litet tillskott av kosmiskt stoft. Men den har förändrats gång på gång, dvs. blivit fysiskt omgestaltad och återförkroppsligad. Det är inte språkligt korrekt att säga reinkarnerad, eftersom detta ord betyder "åter ingå i kött". Återförkroppsligad är ett bättre ord, och gäller för både materian och människan i det att båda gång på gång byter gestalt. Om materians framtid säger teosofin, att materian skall höjas till människans utvecklingsnivå när hon själv gått vidare. När människan nått sin slutliga frigörelse från materian, lämnar hon inte kvar några rester efter sig som på ett eller annat sätt måste tas om hand eller förstöras på någon naturens egen soptipp. Allting förändras och arbetar sig upp till högre livsnivåer, ty det finns ingen död oorganisk materia. Varje atom är levande, och besitter anlag till självmedvetande. Allting kommer därför att undergå förändring. Den materia som nu ingår i människans organvävnader ingick tidigare först i mineraler och sedan i växter, och blev då så förfinad att den kan tjänstgöra som byggnadsmaterial i människokroppen. I en avlägsen framtid kommer den nuvarande växtmaterian att ha höjt sig till djurriket, och den materia som vi nu använder i våra kroppsvävnader har genom sin utveckling förvandlats till självmedvetet tänkande varelser. På samma sätt fortgår utvecklingen ända tills den nuvarande minerala materian har nått människoskap och inträtt på tänkarnas plan. Detta framtida skedes minerala materia kommer då att utgöras av element som nu utvecklas på ännu lägre nivåer på planeter i andra system av världar.
 

Utdrag ur Teosofins Ocean, kap VIII, av WILLIAM Q, JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23