triangelsymbol
nr
185

 Sann Magi

...”Stopp och belägg, mina herrar. Vet ni, då ni talar på det viset, vad sann magi är, eller vad de Ockulta Vetenskaperna innebär? I era skolor har ni låtit er fullproppas med Simon Magus’ och hans lärjunge Menanders ”diaboliska trolldom”, i enlighet med den gode kyrkofadern Irenaeus, den alltför nitiske Theodoretos och den okände författaren till Philosophumena.

...Sann magi, Iamblichos’ teurgi, är i sin tur identisk med Pythagoras’ gnosis, vetenskapen om tingen som är, och med filaleternas, ”Sanningsälskarnas” gudomliga extas. Men av frukten känner man trädet. Vilka är de som har varit vittnen till den gudomliga innebörden och verkligheten av den extas som i Indien kallas samâdhi?

...Det finns ett stort antal män, som ifall de varit kristna, skulle ha blivit kanoniserade; inte på grund av kyrkans beslut, för hon har sin partiskhet och förkärlek, utan på grund av flera nationer och vox populi [folkets röst] som nästan aldrig misstager sig i sina omdömen. Vi har till att börja med Ammonios Sakkas, kallad Theodidaktos, ”guds-lärd”; den store mästaren, vars liv var så kyskt och rent, att Plotinos, hans lärjunge, inte hyste den ringaste förhoppning om att någonsin få se en dödlig, som kunde jämföras med honom. Sen har vi samme Plotinos, som var för Ammonius vad Platon var för Sokrates – en lärjunge värdig sin ryktbare mästare. Sedan har vi Porfyrios, som var lärjunge till Plotinos och författare till Pythagoras’ levnadsbeskrivning. I skuggan av denna gudomliga gnosis, vars välgörande inflytande sträckt sig ända till våra dagar, har alla ryktbara mystiker i de sista århundradena utvecklat sig, exempelvis Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg och så många andra. Madame Guyon är en kvinnlig motsvarighet till Iamblichos. De kristna kvietisterna, de mohammedanska sufierna och alla länders rosenkreutzare har druckit ur denna outtömliga källa – neoplatonismens teosofi  från den kristna erans första århundraden. Men ovannämnda gnosis existerade före denna tid, för den var den direkta fortsättningen av Gupta-Vidya och av Brahmâ-Vidya (”hemlig kunskap” och ”kunskap om Brahmâ”) i det gamla Indien, vilken överfördes till Egypten; precis som filaleternas teurgi var fortsättningen på de egyptiska mysterierna. I alla fall är den punkt, från vilken denna diaboliska magi utgår, den Högsta Gudomen själv; vars syfte och slutliga mål är föreningen av den gudomliga gnistan, vilken besjälar människan med moderlågan, som är det Gudomliga HELA.

Utdrag ur Ljuset från det Okändas Fyrtorn  av  HELENA BLAVATSKY

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23