triangelsymbol
nr 49

Sanningens fackelbärare

Den mest intelligenta varelsen i universum – människan – har alltså aldrig varit utan beskyddare, utan har ett led av Äldre Bröder som ständigt vakar över framåtskridandet hos de mindre utvecklade. De bevarar den kunskap de fått genom eoners prövningar och erfarenheter, och letar ständigt efter tillfällen att förmå det gryende förnuftet hos släktet på denna och andra glober att tillägna sig de stora sanningarna angående själens bestämmelse. Dessa Äldre Bröder bevarar också kunskapen de förvärvat om naturens lagar inom olika områden och är redo när den cykliska lagen tillåter det, att använda kunskapen till mänsklighetens bästa. De har alltid utgjort en grupp, där alla känner varandra, oavsett i vilken del av världen de befinner sig, och alla arbetar på många olika sätt för släktets väl. Tidvis är de väl kända av allmänheten och rör sig öppet bland vanligt folk, när sederna, de sociala förhållandena och nationernas utveckling tillåter det. För om de skulle framträda öppet var som helst, skulle de bli dyrkade som gudar av somliga och förklaras som djävlar av andra. Under de perioder som de faktiskt uppenbarar sig, framträder några som ledare för människorna, andra som lärare, en del som stora filosofer, medan andra förblir okända utom för de mest framskridna av brödraskapet.

Det mål de har i sikte, skulle motverkas om de framträdde öppet i vår nuvarande civilisation, som nästan uteslutande grundas på pengar, berömmelse, ära och personlighet. För denna tidsålder är som en av dem redan har sagt, "en övergångstid", där varje system inom vetenskapens, religionens, regeringens och samhällets områden ständigt förändras, och  människornas förnuft  förbereds för en övergång till ett tillstånd, som kommer att göra det möjligt för människosläktet att framåtskrida till en punkt då det är lämplig för dessa äldre Bröder att verkligen kunna göra sin närvaro synlig för våra ögon. De kan med rätta kallas sanningens fackelbärare genom tiderna; de utforskar alla ting och varelser; de känner människans  innersta natur och känner hennes krafter och bestämmelse, hennes tillstånd före födelsen och de tillstånd hon ingår i efter sin kropps död; de har stått vid nationernas vagga, har sett forna tiders höga kulturer och sorgset skådat sönderfallet hos dem som inte hade kraft att stå emot den cykliska lagen för uppgång och fall. När katastrofer hotade med ödeläggelse av såväl konst som arkitektur, religion och filosofi, bevarade de urkunder om allt detta på skyddade platser, undan tidens och människors härjningar.


WILLIAM Q JUDGE 
Teosofins Ocean, kap 1
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23