triangelsymbol
nr 47

Själens drama

Att människan har en odödlig själ är en vanlig uppfattning, men teosofin tillägger att människan är en själ och att hela naturen är förnimmande. Vare sig människan eller något annat i naturen är bara ett stycke slumpmässigt sammanförd materia. Allt, ända ner till minsta atom, är en själ och ande som under ständig utveckling styrs av lagar som innebor i det hela. Och liksom forntidens lärare säger teosofin att utvecklingsförloppet är ett själens drama, och att naturens ändamål är att utgöra ett verksamhetsfält där själen kan göra sina erfarenheter. Teosofin hävdar vidare att det måste finnas varelser i universum som intelligensmässigt står lika högt över oss som vi över en skalbagge, och att dessa varelser tar aktiv del i styrandet av naturskeendet. Dessa upplysta intellekt var en gång människor, och kommer liksom vi själva från andra och tidigare världar. Där gjorde de samma skiftande och rika erfarenheter som vår jord nu ger oss möjlighet att göra. Även vi människor har en lång historia bakom oss. Innan vi framträdde på jorden hade vi tillryggalagt långa utvecklingsvägar av verksamhet och intelligent varseblivning på andra globsystem, av vilka en del förstördes tidsåldrar innan detta solsystem förtätades. Det jordklot vi nu befinner oss på är resultatet av en annan, sedan länge död planets verksamhet och utveckling, en planet som överlät sin livskraft till det blivande jordklotet. Och dettas invånare kommer från en äldre värld för att här fullfölja sitt planenliga utvecklingsarbete i materian. De mycket klart lysande planeterna, som t ex Venus, är bebodda av ännu högre utvecklade varelser. Dessa befann sig en gång på vår nivå, men har nu nått höjder av upplysning som för vårt intellekt framstår som helt ofattbara.

Den intelligentaste varelsen på jorden, människan, har därför aldrig varit utan beskyddare. Hon har haft och har fortfarande en succession av äldre bröder, som ständigt vakar över hennes framsteg och bevarar den kunskap som förvärvats under eoner av prövningar och erfarenheter.

WILLIAM Q JUDGE 
Teosofins Ocean, kap 2
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23