triangelsymbol
nr 4

Solgudens återkomst

Ett nytt Solvarv ligger återigen framför oss. Liksom timmarna före gryningen är dygnets mörkaste timmar så är dagarna kring vintersolståndet årets mörkaste period. Efter ett par dagars stillastående mörker så vänder ljuset återigen tillbaka till oss. Vi  välkomnar på nytt  Solgudens återkomst. Solguden som kommer för att frälsa oss från mörkret. Detta är tidpunkten för Kristusbarnets, Solgudens eller vår Gudomliga princips pånyttfödelse. Det är nu dags för oss att blicka tillbaka på det gamla årets mödor och strävanden och besluta om nya föresatser inför det nya året.

Säkert har var och en utav oss tagit Nyårslöften. Däremot är vi  förmodligen helt omedvetna om att vi följer en ockult lag när vi tar ett löfte vid denna speciella högtid på året. De forntida Vise firade och förstod såklart vad det innebar med "Solens pånyttfödelse", eller Solgudens återkomst från sin nordliga kurs till mer sydliga breddgrader. När Solens strålar börjar bli varmare och starkare, blir våra krafter inom oss också starkare. I den uppåtstigande vågen av andligt-mentalt förnyande i oss och i naturen (som börjar den 21 december) får det som vi önskar och sätter igång med en mycket större genomslagskraft än vid någon annan tidpunkt på året.

Tidpunkten mellan Jul och Nyår och fram till Påsk är en period där vi ska förbereda oss för större insikter (gnosis), genom att låta det andliga ljuset fylla och stärka oss. Detta leder i sin tur till att vi kan bemöta det kommande årets uppgifter på ett ännu bättre sätt än tidigare. Detta är tidpunkten för att avlägga löften inför den nya cykeln. Låt oss komma ihåg vad Helena Blavatsky skrev i sin ledarartikel 1888 i Lucifer:

Låt ingen inbilla sig att det bara är fantasier att fästa särskild vikt vid ett nytt års födelse. Jorden passerar genom sina olika stadier och människan följer med; och ett år precis som en dag kan anta en viss ton. Jordens astrala liv är ungt och starkt mellan Jul och Påsk. De som formar sina önskningar nu kommer att få mer kraft att konsekvent kunna fullfölja dem.

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS,
Malmölogen, december 1988
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23