triangelsymbol
nr 171

Teosofi – ett universellt broderskap

Det är kanske först av allt nödvändigt att säga, att påståendet att “teosofi inte är en religion” inte utesluter det faktum att “teosofi är religionen” själv. En religion i ordets sanna och enda rätta mening är ett band som förenar människor med varandra – inte ett särskilt antal dogmer eller trossatser. Nu är det så, att religionen i och för sig i sin mest omfattande bemärkelse är det som sammanbinder inte endast alla MÄNNISKOR, utan alla VARELSER och alla ting i hela Universum, till en enda storslagen helhet.

...Följaktligen säger vi att teosofi inte är en religion utan RELIGIONEN själv, det enda föreningsbandet, vilket är så universellt och allomfattande att ingen människa, lika lite som en enda prick – från gudar och dödliga ner till djur och gräsets blad och atomen – kan finnas utanför dess ljus. Därför måste nödvändigtvis varje organisation eller samfund, som bär detta namn vara ett UNIVERSELLT BRODERSKAP.

Var det på annat vis skulle teosofi endast vara ett nytt ord, lagt till hundratals andra liknande ord, lika högt ljudande som de är pretentiösa och tomma. Betraktad som en filosofi är teosofi i sin praktiska verksamhet vad smältdegeln var för medeltidens alkemist. Den förvandlar den skenbart oädla metallen i varje ritualistisk och dogmatisk trosbekännelse (kristendomen inkluderad) till verklighetens och sanningens guld och alstrar på så sätt verkligen ett universalmedel emot människosläktets olyckor och motgångar. Detta är skälet varför ingen, av dem som begär inträde i T.S. blir frågade vilken religion han tillhör eller vilka hans åsikter om Gud kan vara. Dessa åsikter är hans egen personliga tillhörighet och har inget att göra med samfundet. För teosofi kan utövas av kristen eller barbar, jude eller hedning, agnostiker eller materialist eller t.o.m. av en ateist, förutsatt att ingen av dessa är en bigott fanatiker, som vägrar att erkänna varje man eller kvinna som sin broder eller syster som inte tillhör hans egen särskilda bekännelse eller troslära.

Utdrag ur
Är teosofi en religion?  av HELENA BLAVATSKY

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23