yantra1.gif (2187 bytes)
nr 238

Teosofin är till för alla

Det är ett misstag att låta ett sådant intryck växa i någons sinne att just han är viktig för teosofin. Teosofin blev återupprättad i världen för dem som söker ljus, inte för dem som är nöjda med att saker är som de är och med livet som det kommer. Därför är det inte värt mödan att försöka intressera speciella personer. En sådan ansträngning kan få motsatt effekt genom att den uppväcker antingen opposition eller felaktiga och vilseledande åsikter. Att låta så många som möjligt få vetskap om Teosofin, men att inte välja ut någon speciell person är en visare väg.

Den karma som många människor har är sådan att den inte direkt lämnar några mentala eller fysiska dörrar öppna, men likväl kan även dessa människor nås indirekt genom ansträngningar från andra som är i frändskap med dem och som kan uppfånga och finna vägen. Vad vi borde göra är snarare att upplysa om att möjligheten att förstå och tillämpa teosofin kommer endast under mycket få människors Karma – inte därför att den undanhålls från någon, utan därför att dessa personers förhärskande böjelser inte är av den karaktären att de lämnar förnuftet öppet för att kunna fundera över nya sanningar eller gör det möjligt för dessa personer att dra fördel av de vägar och medel som erbjuds. Detta kommer i många fall av att ha försummat eller missbrukat möjligheter i tidigare liv. Just i vår tidsålder är detta speciellt sant, när så mycket av den gamla Visdomen än en gång är tillgänglig för alla som vill förstå den. Alla får denna chans, vissa mer fördelaktigt än andra. Det är höjden av ovishet att försumma möjligheten igen, framför allt i de fall där det kommer till dem utan att de behöver anstränga sig. I vårt dagliga liv umgås vi med folk som de är. Detta gör det möjligt för oss att visa mänsklig sympati med deras liv och att förstå deras tillstånd utan att bli involverade i något av det, medan vi på ett odefinierbart sätt ger intrycket av en allvarlig sida till livet och nödvändigheten av verklig kunskap och vad den betyder.
 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur I Begynnelsen av Robert Crosbie, brev 7

Bulletin nr 238
, November 2010, Malmölogen

 Arkivet (1-237)

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23