triangelsymbol
nr 94

Teosofins verkliga natur

Jag är förvissad om att när teosofins verkliga natur blir förstådd, kommer de nu så olyckligt rådande fördomarna mot densamma att försvinna. Teosofer är självfallet vänner till alla rörelser i världen, vare sig de är av intellektuell karaktär eller helt enkelt praktiska och som verkar för att förbättra mänsklighetens villkor. Vi är vänner till alla som bekämpar onykterhet, grymhet mot djur, kvinnoförtryck, korruption i samhället eller i regeringen, men befattar oss dock inte med politik. Vi är vänner till alla som utövar praktisk välgörenhet och som försöker lyfta lite av det tunga eländets börda som trycker ner de fattiga. Men i vår egenskap av teosofer kan vi inte i detalj engagera oss i dessa omfattande arbeten. Som enskilda individer kan vi göra det, men som teosofer har vi en större, mer betydelsefull och vida svårare uppgift att utföra.

Folk säger att teosofer borde visa vad som finns inom dem, att "av frukten känner man trädet". Låt dem bygga bostäder åt fattiga, säger man, låt dem öppna "soppkök" etc, och världen skall tro att det ligger någonting i teosofin. Dessa goda människor glömmer bort att teosoferna som sådana är fattiga, och att grundarna själva är fattigare än någon, och att en av dem i alla händelser, den anspråkslösa författarinnan av dessa rader, inte äger någon egendom som hon kan kalla sin, utan måste arbeta hårt för sitt dagliga bröd, så ofta hon kan få tid därtill för sina teosofiska plikter. En teosofs uppgift är att öppna människornas hjärtan och att väcka deras förståelse för barmhärtighet, rättvisa och generositet, egenskaper som speciellt tillhör människoriket och som är naturliga för människan, så snart hon utvecklat en mänsklig varelses kvaliteter. Teosofin lär den animala människan att bli en mänsklig människa, och då människorna lärt sig tänka och känna på det sätt som sant mänskliga varelser bör känna och tänka, kommer de att handla på ett medmänskligt sätt och välgörenhet, rättvisa och generositet kommer att utövas spontant av alla.

Första Budskapet, ss 7-8
Utdrag från Fem Budskap till de amerikanska teosoferna av HELENA BLAVATSKY

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23