triangelsymbol
nr 80

Vad är rätt teosofisk diet?

Om vi studerar Patanjalis stora indiska verk om yogafilosofin [Patanjalis Yoga Aforismer] finner vi att det där inte sägs någonting om köttätandet. Lärjungen möts inte från början av föreskriften "du måste avhålla dig från att äta kött". Detta berodde inte bara på det faktum att när detta skrevs så var alla människor vegetarianer, för till och med på den tiden hade vissa människogrupper tillåtelse att äta kött, och bland krigarkasten fanns det många som uppnådde adeptskapets högsta höjder. Att säga att en köttdiet i sig själv skulle utesluta dig från andligt uppnående vore lika oriktigt som att säga att man inte kan uppnå det om man inte är från det rena brahminskastet. Detta påstods ibland av några brahminer men kan lätt vederläggas av det faktum att den store Krishna var av fåraherdarnas kast.

Vad är då en riktig teosofisk diet? Det är den som bäst överensstämmer med dig, intagen med måtta, varken för mycket eller för litet. Om din konstitution och ditt temperament tillåter vegetarisk kost, då kommer den att ge mindre värme till ditt blod; och om den utövas med den uppriktiga övertygelsen att det inte är förenligt med sant broderskap att döda levande varelser som är så högt organiserade som djuren är, desto bättre. Men om du avstår från kött för att utveckla dina psykiska krafter och sinnen och fortsätter att tänka samma slags tankar som du alltid har gjort och varken kultiverar eller utövar den högsta altruismen så är vegetarismen utan värde.

Den inre naturen har en diet som består av våra tankar och motiv. Om dessa är låga, grova eller själviska är detta detsamma som att nära den med rå och simpel föda. Rätt teosofisk diet består därför inte av vare sig kött eller vin, utan av osjälviska tankar och gärningar, outtröttlig hängivenhet åt "den stora föräldralösa mänsklighetens" välgång, fullkomlig självförsakelse och en outsäglig längtan efter det Gudomliga – den Högsta Själen. Det är endast detta som kan få oss att växa. Och falska är deras förhoppningar som sätter sin tilltro till någon annan lära.

 
Utdrag ur artikeln Teosofisk diet av WILLIAM  Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23