triangelsymbol
nr 130

Den moderna teosofiska rörelsen 125 år

Det är nu 125 år sedan det första Teosofiska Samfundet i New York instiftades med Helena Blavatsky i spetsen. Detta och mycket mer kan vi läsa i en biografi av Sylvia Cranston där insikter i Helena Blavatskys märkliga liv förmedlas. Här skildras de tidiga åren i Samfundets historia liksom resten av hennes märkliga liv på ett mycket spännande och informativt sätt. Boken heter The Extraordinary Life of Helena Blavatsky. Founder of the Modern Theosophical Movement och är skriven med helt nya grepp. Helenas liv och personliga öden varvas med den teosofiska undervisningens stegvisa framställning för allmännheten. Dessa två teman är intimt tvinnade samman. Över sexhundra personliga brev av HPB, samlade under en period av femtio år av Boris de Zirkoff utgivare av HPB's Collected Writings har studerats. Många nyupptäckta brev, som t ex HPB's korrespondens med James Ralston Skinner finns omnämnd. HPB's syster Vera's ryska brev och en mängd tidigare okända ryska texter har nyöversatts. 

HPB var mer än någon annan person ansvarig för att introducera till Västerlandet österländsk andligt tänkande i form av filosofi, ockultism, psykologi, konst och litteratur. De teosofiska Mahatmorna (de Invigda Mästarna) valde att offentliggöra teosofin eller Visdomsreligionen genom sin direkta förmedlare och nära vän HPB. Det är genom Henne som den moderna teosofin eller gnosis (visdomen) härstammar. 

Några tankegångar och begrepp inom denna ockulta tradition som förmedlades var: Mästarna och den ockulta Logen, reinkarnation, karmalagen, cykler, människans sjufaldiga konstitution (skillnaden mellan det Högre Självet, det Högre och lägre Jaget), tillstånden mellan två inkarnationer (kama-loka & devachan), meditation, bön och inre samling (raja-yoga eller ockult träning), släktets ockulta historia (mänsklighetens vagga, dvs de försvunna kontinenterna Lemurien & Atlantis), världars uppkomst och fall (teosofins kosmologi).

HPBs ständiga kontakt med sin Guru – Mahatma Morya – beskrivs, liksom möten med stora personligheter som uppfinnaren Thomas Edison, politikern Mahatma Gandhi och poeten Yeats. Allt detta finner vi i denna underbara biografi.

United Lodge of Theosophists, den 8 maj 2000
Malmölogen

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23