triangelsymbol
nr 77

Den Teosofiska Rörelsen

1975-2000

Robert Crosbie skrev tidigt:

"Låt U.L.T. blomstra enbart genom sitt moraliska värde. Det arbete vi måste utföra, den kunskap vi måste förmedla, beror inte på några andra namn än på de sanna Lärarna, H.P.B. och W.Q.J. Anhängare måste lära sig att se på dem, att peka på dem och på Mästarna vilka de tjänade. Inget annat kommer att återupprätta Rörelsen. Enigheten är grundtonen hos våra strävanden, men några nu levande personer, om de blir framstående, kommer att förklena dessa strävanden och de kommer att bli attackerade till skada för rörelsen. Så vi lägger ingen vikt vid deras namn. Låt de nyfikna och de fientliga gissa sig till så mycket de vill - de verkligt seriösa kommer att döma efter frukterna, inte efter personer. Teosofi utströmmar inte från något samfund eller från några levande personer. Vad världen och alla teosofer anbelangar, kommer teosofin från H.P.B. och W.Q.J., eller rättare sagt, genom dem. Därför, för att undvika missuppfattningar, bortser vi från personer till förmån för Budskapet och Budbärarna."

W.Q.J. var inte H.P.B.:s "efterträdare", han var hennes kollega och medarbetare och behöll sin kropp några år längre än hon stannade i sin. Han var "stenen som förkastades av byggarna", vilka önskade att framträda som efterföljare till H.P.B. – vilket förvirrade alla som litade på dem. Den verkliga grunden till "efterträdarhysteri" är begäret efter mera undervisning. Detta frambringar jakten efter vem som helst som lovar färska "uppenbarelser". Det som utgavs av H.P.B. och har tillämpats av W.Q.J. var och är inte utförligt studerat av alla teosofer, i annat fall skulle det ha väckt ett djupare begrundande och en djupare utforskning hos de studerande. Alla teosofiska tokerier är resultatet av okunnighet, vidskepelse och själviskhet, vilket endast kunskap kan övervinna. Våra strävanden kan tyckas otillräckliga, men de pekar i rätt riktning och "många bäckar små gör en stor å". Vi ska göra vad vi kan så gott vi kan och uthärda ondskan i vår tid medan vi försöker arbeta för en bättre framtid.

 

Utdrag ur artikeln ULT - Dess Mission och Dess Framtid av  ROBERT CROSBIE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23