triangelsymbol
nr 45

Teosofiska Rörelsens Syfte

1. Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg.

2. Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten av sådant studium.

3. Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiska krafter.

TEOSOFI, Visdomsreligionen, har existerar sedan urminnes tider. Den erbjuder oss en teori om naturen och livet som är grundad på kunskap förvärvad av forntida Vise, speciellt av dem som kommer från Orienten. Elever på högre stadier hävdar att denna kunskap inte kommit till genom inbillning eller dragna slutsatser utan är baserad på fakta som upplevts och är kända av dem som är villiga att uppfylla de nödvändiga villkoren för skådande och vetande.

Teosofi betyder kunskap av eller om Gud (inte i betydelsen en personlig människoliknande Gud utan gudomlig "gudalik" visdom). Uttrycket "Gud" är universellt erkänt för att omfatta allt, både det kända och okända. Följaktligen måste "teosofi" betyda visdom avseende det Absoluta; och eftersom det Absoluta är utan början och evigt, måste denna visdom ha existerat alltid. Således kallas teosofin ibland för Visdomsreligionen, därför att den sedan urminnes tider känner till alla de lagar som styr det andliga, det moraliska och det materiella.

Den teori om natur och liv som teosofin erbjuder är inte en teori som först framlagts spekulativt och sedan bevisats med tillrättalagda fakta eller slutsatser för att stämma överens. Den är i själva verket en förklaring av tillvaron, både kosmisk och individuell. Den härleds ur kunskap uppnådd av dem vilka har förvärvat förmågan att se bakom den ridå som döljer naturens verksamhet för det vanliga sinnet. Sådana varelser kallas De Vise i denna terms högsta betydelse. På senare tid har de blivit kallade Mahatmor och Adepter. I gamla tider var de kända som Rishier och Maharishier. Det sistnämnda är ett ord som betyder Stora Rishier.

Det påstås inte att dessa upphöjda varelser eller Vise har existerat endast i Orienten. De är kända för att ha levt på alla delar av globen i enlighet med de cykliska lagarna.

WILLIAM Q JUDGE
Teosofisk Resumé
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23