triangelsymbol
nr 152

De teosofiska skrifternas källa

Del I av Isis börjar med en hänvisning till en "gammal bok":

Denna "mycket gamla bok" är det originalverk efter vilket de talrika volymer som utgör Kiu-ti blivit sammanställda. Och det är inte bara den senare och Sifra Dzeniouta, utan även Sefer Jetzirah, som de hebreiska kabbalisterna tillskriver patriarken Abraham(!), Shu-king, Kinas ursprungliga bibel, den egyptiske Thot-Hermes' heliga böcker, de indiska Puranerna, den kaldeiska Siffertalens bok, och till med Pentateuken, [Mose 5 böcker], alla leder de sin upprinnelse från denna lilla huvudurkund. Traditionen säger att den skrevs på Sen-zar, dvs.det hemliga tempelspråket, efter diktamen av Gudomliga Varelser som uppenbarade den för Ljusets Söner i Central-Asien, vid själva begynnelsen av den femte rasen (vår ras); ty det var en tid då detta språk, Sen-zar, var känt av de Invigda i alla länder och förstods lika lätt av toltekernas förfäder i Central-Amerika som av det försvunna Atlantis invånare. Dessa åter, den fjärde rasens människor, hade fått kunskapen därom av den tredje rasens vise, Manushierna, vilka fått lära den direkt från den andra och första rasens Devor. Den "teckning", som det talas om i Isis, har avseende på evolutionen av dessa raser och på vår mänsklighet under den fjärde och femte rasen i Vaivasvatas Manvantara eller "Rund"; varje Rund består i sin tur av de yugas eller cykler, som utgör mänsklighetens sju perioder, av vilka fyra redan är passerade i vår livscykel och mittpunkten av den femte i det närmaste uppnådd. Bilden är symbolisk, som var och en lätt kommer att förstå, och framställer tillvaron från dess första begynnelse. Sedan den gamla boken beskrivit den kosmiska evolutionen och förklarat uppkomsten av allt som finns på jorden, den fysiska människan inbegripen, och sedan den meddelat rasernas verkliga historia, från den Första till vår egen Femte ras, går den inte längre. Den stannar vid början av Kali Yuga, precis 4989 år sedan,* vid Krishnas död, den lysande "solguden", en i forna tider levande hjälte och reformator.

[* När detta skrevs år 1888. Övers. anm.]

Utdrag ur DEN HEMLIGA LÄRAN, del 1 (Företalet)
av HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23