triangelsymbol
nr 127

Undervisning i praktisk ockultism 

Från Österns guruer med sin offentliga eller hemliga undervisning till de fåtal västerländska kabbalister som åtar sig att undervisa sina lärjungar i den heliga vetenskapens första grunder – och dessa Västerns hierofanter är ofta okunniga om den fara de utsätter sig för – alla och envar av dessa "lärare" är underkastade samma okränkbara lag. Från det ögonblick de börjar att verkligen undervisa, från den stund de förlänar sina lärjungar någon som helst makt – vare sig psykisk, mental eller fysisk – påtar de sig lärjungens alla synder i samband med de ockulta vetenskaperna, det må vara underlåtenhets- eller överträdelsesynder, ända till det ögonblick då invigningen gör lärjungen till mästare och i sin tur ansvarig. ... Det är därför klart varför "lärarna" är så förtegna och varför "Chelorna" måste genomgå en provtid på sju år för att visa sin lämplighet och utveckla de egenskaper som är nödvändiga för bådaderas säkerhet.

Ockultism är inte magi. Det är jämförelsevis lätt att lära sig knepen med trollformler och hur man gör bruk av den fysiska naturens subtilare men ändå materiella krafter. De förmågor som tillhör människans animala själ är snart uppväckta. De krafter som hennes kärlek, hennes hat och hennes begär kan sätta i verksamhet utvecklas lätt. Men detta är svart magi – trolldom. Ty det är motivet, och enbart motivet, som gör varje slag av maktutövning till svart, olycksbringande eller vit, välgörande magi. Det är omöjligt för en människa att använda andliga krafter om hon inom sig hyser det minsta spår av själviskhet. Ty är avsikten inte fullkomligt ren kommer det andliga att omvandla sig till det psykiska och verka på det astrala planet, ofta med förfärande resultat som följd. Den animala naturens förmågor och krafter kan lika väl användas av den själviske och hämndgirige som av den osjälviske och förlåtande, men andens förmågor och krafter lånar sig bara till den vars hjärta är fullkomligt rent – och detta är GUDOMLIG MAGI.

Utdrag ur artikeln Praktisk Ockultism                                    
HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23