triangelsymbol
nr 18

Påsken – uppståndelsens tid

I dessa dagar lämnar vi vinterns isolering och ser fram emot våren med sinnen som öppnar oss för möjlighet till möten och gemenskap, till kärlek som binder och förnyar, som förenar och tillåter förändring. Påsken är denna årstids stora högtid. Om påskens ockulta betydelse skriver Helena Blavatsky i Teosofisk Ordbok under ordet Påsk:

Ordet [Påsk. Jämför med engelskans Easter och tyskans Ostern] kommer uppenbarligen från Ostara, den skandinaviska vårgudinnan. Hon var symbolen för hela naturens återuppståndelse och dyrkades tidigt om våren. Det var då sed bland de hedniska nordiska folken att utbyta målade ägg, Ostaras ägg. Dessa har sedan blivit våra påsk-ägg. Det heter i Asgard and the Gods att "Kristendomen gav en annan betydelse åt en gammal sed genom att förbinda den med högtiden för den återuppståndne Frälsaren, vilken i likhet med det dolda livet i ägget sov i sin grav i tre dygn innan han vaknade till nytt liv". Detta var det mest naturliga, eftersom Kristus identifierades med vårsolen som vaknar upp i hela sin härlighet efter den långa och dystra vinterns död.

Påskägget kan också betraktas som ett Livsfrö varur hela tillvaron spirar och växer. Helena Blavatsky skriver följande om Ägg i Teosofisk Ordbok

Äggen fick tidigt symbolisk betydelse. Vi har dels världs-ägget som hinduerna kallar Hiranya-Garbha, varur Brahmâ frambringades, samt egyptiernas Världsägg som utgår ur "den oskapade och eviga gudomen" Knefs mun, den skapande kraftens emblem. Sedan har vi Babylons ägg som sades ha fallit från himlen ner i floden Eufrat, varvid gudinnan Ishtar kläcktes. Därför användes det årligen färgade ägg under våren i nästan alla länder. I Egypten utbyttes äggen som heliga symboler vid den årstid som var, är och alltid kommer att förbli symbolen för födelse eller återfödelse, kosmisk eller mänsklig, himmelsk eller jordisk.

Låt oss vid denna uppståndelsens tid ta emot det Gyllene Ägget, låt oss erkänna Självet, låt oss möta den uppståndne Christos som vilar i våra hjärtan och dela denna visdom med våra medmänniskor.

Malmölogen
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23