triangelsymbol
nr 12

Vad är det som Reinkarnerar?

Vad är det som reinkarnerar är ett mysterium för många sinnen eftersom de finner det svårt att förstå ett sådant permanent tillstånd som måste ligga till grund för upprepade inkarnationer. De vet att kroppen föds, dör och upplöses, men deras sinnen är i så hög grad identifierade med kroppen i sina relationer och omgivningar, att de är oförmögna att frigöra sig från den. De betraktar sig själva som personer, som kroppar av fysisk natur, och kan därför inte förstå var det inom dem skulle finnas en sådan förmåga att inkarnera från liv till liv.

Vi måste ge upp idén på att vi är fattiga, svaga, olyckliga varelser som aldrig kan göra något åt vår egen situation. För så länge vi hyser denna idé kommer vi aldrig att göra någonting. Vi måste komma åt den andra idén – det vill säga, att vi är Anden, att vi är odödliga – och när vi kommer till insikt vad detta betyder, kommer kraften att flöda direkt ur och genom oss, obehindrat i alla riktningar med det fysiska redskapet som enda hinder, vilket vi själva gjort bristfälligt. Så låt oss komma bort från idén att vi är denna fattiga, olyckliga, bristfälliga fysiska kropp över vilken vi har så begränsad kontroll. Vi kan inte stanna hjärtats slag; vi kan inte sluta andas utan att förstöra kroppen; vi kan inte hindra materiens ständiga upplösning som pågår inom den, inte heller förhindra dess slutliga upplösning.

Döden kommer alltid att finnas och det ligger en stor fördel i den. Om vi inte kunde byta våra kroppar, hur skulle det då finnas någon chans till frammåtskridande? Är vi så till den grad nöjda med våra nuvarande kroppar att vi inte skulle önska oss någon ändring? Säkert inte. Det finns bara en sak i livet som kan bibehållas permanent och det är den andliga karaktären och det stora gudomliga medlidandet som vi kan översätta med ordet "kärlek".

Vi är de reinkarnerade Jagen som kommer att fortsätta att inkarnera tills den stora uppgift vi åtog oss är fullföljd. Denna uppgift är upphöjandet av hela mänskligheten till den högsta möjliga nivå av fullkomlighet på vår jord.  Det är för detta ändamål vi är här, vare sig vi vet det eller inte och vi måste erkänna  vår egen naturs odödlighet innan vi någonsin kan befria oss från den bedrövelse som hemsöker mänskligheten överallt. Vi måste bli samstämda med naturens stora avsikt som är Själens utveckling och för vilken hela universum existerar.

ROBERT CROSBIE
Utdrag ur artikeln Vad är det som reinkarnerar?
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23