triangelsymbol
nr 34

Vägen till Adeptskap

"Säg honom, O sökare, att sann hängivenhet kan återge honom
kunskapen, den kunskap som var hans i tidigare liv"

                                  
Tystnadens Röst

Världens uråldriga skrifter såväl som den filosofiska litteraturen i alla länder är full av bevis om de män vi kallar Helgon, de Vise, Messias, Profeter och Hierofanter. De som anses vara "heliga" män är "inspirerade" eller "välsignade av Gud" – de äger krafter och visdom som trancenderar vår tids största intellektuella tänkare.

Det var inte förrän 1875 som Helena P Blavatsky till västvärlden introducerade begreppen Adepter, Mästare, Mahatmor och Nirmanakayor – de två sista orden härstammar från det gamla indiska sanskritspråket – vilka alla beskriver och står för män som besitter extraordinära insikter och krafter. Sådana stora varelser är verksamma idag och bildar tillsammans ett enda Broderskap. Buddha, Krishna, Salomon, Jesus, Zoroaster, Lao-tze och andra kommer just från denna Orden. Alla utvecklade de sig "genom själv-framkallade och själv-uttänkta strävanden" till att bli vad de nu är genom många liv här på jorden – det vill säga, genom att utveckla sina potentialer. Dessa  ligger naturligtvis latenta inom varje människa.

Termen Chela, som också är ett sanskritord, förklarade HPB betyda en "lärjunge" – man eller kvinna – som hade tagit de första stegen på Vägen som leder till Adeptskap. Och som i sin förlängning leder till att bli en fullkomlig Mästare eller Mahatma. Elever på denna Väg varnades av både HPB och William Q Judge för farorna och prövningarna som kommer att kanta en sådan Väg och Mästarna råder: "Träng dig aldrig på oss för Chelaskap; vänta tills det kommer till dig" (HPB Articles I,300).

Den sanna Vägen till Adeptskap är en process som handlar om transformation, där hela ens karaktär ändras och höjs till "ett högre existensplan". Detta innebär då att man på vårt plan återfår automatiskt alla de krafter som tillhör Adeptskapet.

TEOSOFISKA RÖRELSEN, nr 60
Utdrag ur artikeln Vägen till Adeptskap
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23