triangelsymbol
nr 37

Kan vi välja våra inkarnationer?

Helena Blavatsky försöker i Nyckeln till teosofin (kapIX) att förklara vad som sker mellan två inkarnationer. HPB säger följande:

"Döden kommer alltid till våra andliga jag som en befriare och vän... Vid det högtidliga dödsögonblicket, även om döden kommer plötsligt, ser varje människa hela sitt förflutna liv passera förbi i minsta detaljer. För ett enda kort ögonblick blir det personliga jaget ett med det individuella och allvetande Jaget. Men detta ögonblick är nog för att visa den döende hela kedjan av de orsaker som varit verksamma under hennes liv. Hon ser och förstår nu sig själv som hon verkligen är, avskalad smicker och självbedrägeri. Hon tyder nu sitt liv, där hon som åskådare sakta kastar blicken tillbaka på den arena hon lämnar; hon känner och inser rättvisan av alla de lidanden som hon erfarit...karmas lag i hela dess majestät och rättvisa.

Motsvarande detta...har jaget vid det ögonblick då människan återföds till jorden, uppväckt från det devachanska tillståndet, en framtidssyn över det liv som väntar och förstår också de orsaker som lett fram till det. Hon fattar dem och överblickar framtiden, därför att jaget på gränsen mellan devachan och återfödelse återvinner sitt fulla manasiska medvetande. Hon blir för en kort tid den gud hon varit, innan hon i överensstämmelse med den karmiska lagen först nedsteg i materien och inkarnerade i den första köttsliga människan. Den "gyllene tråden" ser alla sina pärlor och saknar ingen av dem."

Vidare skriver William Q Judge i Teosofisk resumé:

Angående den andliga utvecklingsprocessen hävdar teosofin:

1. Att processen helt och hållet utspelas inom själva individens egen inre natur i enlighet med självutvecklingen.

2. Att hur personlig och invärtes denna process än är, så är den inte utan stöd. Faktum är att den möjliggörs endast genom nära förbindelse med den djupaste källan till all styrka.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23