triangelsymbol
nr 226

Vegetarian eller köttätare?

Det finns många ”föråldrade religiösa vidskepelser” i Orienten som Västerlandet ofta och oklokt förlöjligar: men det finns ingen av dem man skrattar så mycket åt och i praktiken hånar, som den oerhörda respekt Orientens folk visar djuren. Kött-ätare kan inte sympatisera med människor som helt avstår från kött. Vi européer är civiliserade barbarer. Det är inte mer än några tusentals år mellan oss och våra förfäder grottmänniskorna, som sög blod och märg ut råa ben. Det är därför inte så konstigt, att människor som nedvärderar mänskligt liv i de ständiga och ofta orättvisa krigen inte heller bryr sig om djurens dödsvåndor och att de varje dag offrar miljoner oskyldiga, harmlösa liv. Nej, vi är alldeles för epikureiska för att sluka tigerstekar eller krokodilkotletter, men vill gärna ha mört lammkött och fasaner med gyllene fjädrar. Detta är precis vad man kan förvänta sig i en tid av Kruppkanoner och vetenskaplig vivesektion. Det är inte heller konstigt att den tuffe européen skrattar åt den milde hindun som ryser vid blotta tanken att döda en ko. Eller att han inte har något till övers för buddhistens eller jainistens respekt för varje kännande varelse – från elefant till mygga.

 

...Skulle syftet med dessa rader vara att predika vegetarianism med bibeln eller Vedaböckerna som auktoritet så skulle det vara väldigt lätt att göra det. För det är helt riktigt att Gud sa till den dualistiske Adam – ”man och kvinna” i första kapitlet av Första Moseboken (Genesis), vilka inte har speciellt mycket gemensamt med vår syndabock till förfader i kapitel 2 – ”råden över alla djur”, men ingenstans kan vi finna att ”Herren Gud” befallde Adam eller någon annan att sluka djuren eller förinta dem för nöjes skull. Tvärtom. För när han pekade på växtriket och ”alla träd med fröbärande trädfrukt” säger Gud mycket tydligt: ”detta skolen I hava till föda” (l, 29).
 

Teosofiska Speglingar
Utdrag ur
Har djuren själar av Helena Blavatsky
Bulletin nr 226, Oktober 2009, Malmölogen

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23