yantra1.gif (2187 bytes)
nr 245

Visdom & Dygd
KRÄVS FÖR ATT NÅ DEN HÖGSTA UTVECKLINGEN

... Visdomen precis som dygden är nödvändiga för den som strävar mot den ”högsta utvecklingen”. Dygden leder bara till himlen, emedan visdomen leder till förening med helheten. Men visdomen måste till sist ha dygden som sin följeslagare. Genom att ägna sig åt och tillämpa dygden under många liv kommer vi slutligen till visdomen, men genom att först uppnå visdomen, så blir uppodlandet av dygden lättare. Den högsta utvecklingen uppnås inte enbart under en inkarnation. Lärarna säger att vi måste söka sällskap med de som är rena och visa, de som lever ett heligt liv, och vi måste söka efter kunskapen genom ihärdighet, ödmjukhet och tillit, och genom detta tar vi det första steget på vägen, vilket kommer att göra att vi skymtar målet efter många mödosamma ansträngningar.

Teosofiska Speglingar
Vad är den högsta utvecklingen?- WQJ ForumSvaren #27  av William Q Judge
Bulletin nr 245
, Juni 2011, Malmölogen


 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23