triangelsymbol
nr 162

Visdomens Mästare

Den mest intelligenta varelsen i universum – människan – har alltså aldrig varit utan beskyddare, utan har ett led av Äldre Bröder som ständigt vakar över framåtskridandet hos de mindre utvecklade. De bevarar den kunskap de fått genom eoners prövningar och erfarenheter, och letar ständigt efter tillfällen att förmå det gryende förnuftet hos släktet på denna och andra glober att tillägna sig de stora sanningarna angående själens bestämmelse. Dessa Äldre Bröder bevarar också kunskapen de förvärvat om naturens lagar inom olika områden och är redo när den cykliska lagen tillåter det, att använda kunskapen till mänsklighetens bästa. De har alltid utgjort en grupp, där alla känner varandra, oavsett i vilken del av världen de befinner sig, och alla arbetar på många olika sätt för släktets väl. Tidvis är de väl kända av allmänheten och rör sig öppet bland vanligt folk, när sederna, de sociala förhållandena och nationernas utveckling tillåter det. För om de skulle framträda öppet var som helst, skulle de bli dyrkade som gudar av somliga och förklaras som djävlar av andra. Under de perioder som de faktiskt uppenbarar sig, framträder några som ledare för människorna, andra som lärare, en del som stora filosofer, medan andra förblir okända utom för de mest framskridna av brödraskapet.

Under varje tidsålder och i varje nations fullständiga historia har man gett olika namn åt dessa maktens och medkänslans män . De har blivit kallade Invigda, Adepter, Mager, Hierofanter, Konungar från Österlandet, Vise Män, Bröder och så vidare. Men i sanskritspråket finns ett ord som när det används om dem, genast och fullständigt identifierar dem med mänskligheten. Det är Mahatma. Detta ord är bildat av maha, stor, och atma, själ, och betyder alltså stor själ, och eftersom alla människor är själar utmärks  Mahatman av sin storhet. Termen Mahatma har kommit i bruk mycket genom Teosofiska Samfundet, eftersom H. P. Blavatsky ständigt hänvisade till dem som sina Mästare, de som gav henne den kunskap hon var i besittning av.

Utdrag ur Teosofins Ocean, kap 1, av WILLIAM Q JUDGE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23