triangelsymbol
nr 71

Visdomsreligionen – esoterisk i alla tider

Fråga: Då är inte teosofi ett nyuppfunnet system, som vissa påstår?

Svar: Det är bara okunniga människor som kan säga detta. Det teosofiska systemet är lika gammalt som världen i sin lära och etik, även om inte till namnet, eftersom det också är det mest vittomfattande och mest katolska (universella) system av alla.

Fråga: Hur kan det då komma sig att teosofin har förblivit okänd i västvärlden? Varför har den varit som en förseglad bok för de raser som påstås vara de mest kultiverade och utvecklade?

Svar: Vi anser att det i forntiden fanns nationer som var lika kultiverade, och utan tvekan mer andligt "utvecklade", än vi. Men det finns flera orsaker till denna frivilliga okunnighet. Paulus förklarade en av orsakerna till de kultiverade atenarna – det berodde på att man under flera århundraden hade lidit brist på verklig andlig insikt och till och med intresse, därför att de alltför mycket hade hängivit sig åt sinnliga ting och under lång tid varit slavar under dogmens och ritualens döda bokstav. Men den största orsaken är det faktum att den sanna teosofin alltid har hållits hemlig.

Fråga: Du har bevisat att sådan hemlighetsfullhet har funnits, men vad var den verkliga orsaken till detta?

Svar: Orsakerna var följande: för det första, genomsnittsmänniskans perversa natur och själviskhet som alltid försöker tillfredsställa de personliga begären på bekostnad av sin nästa och andra närstående. Sådana människor skulle man aldrig kunna anförtro gudomliga hemligheter. För det andra, människans opålitlighet vad gäller att inte vanhelga den heliga och gudomliga kunskapen. Det är detta som ledde till perverteringen av de mest sublima sanningar och symboler, och de andliga tingens gradvisa transformation till antropomorfiska, konkreta och grova avbilder – med andra ord, degraderingen av gudsidéen till avgudadyrkan.

HELENA BLAVATSKY
Nyckeln till teosofin (kap 1)
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23